Dr Ana Jovović

Dr Ana Jovović

spec. kliničke biohemije

Završila medicinski fakultet u Beogradu 1995. Radila u Domu zdravlja u Nikšiću do 1998., kada prelazi u privatnu ordinaciju “Milmedika” i počinje specijalizaciju iz kliničke biohemije, koju završava u Beogradu na med. fakultetu 2001. Od tada je načelnik biohemijske laboratorije “Milmedike”, a od 2003. godine je na mjestu direktora ustanove.