Dr Dubravka Barović Džankić

Dr Dubravka Barović Džankić

spec. internista kardiolog

Obrazovanje:

2000 – Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2010 – Specijalizacija Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2010 – Škola ehokardiografije, IKVB Dedinje
2016 – Subspecijalizacija iz oblasti kardiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo: 

(2000-2002) – JZU Dom zdravlja Podgorica
(2002-2005) – Klinika za anesteziologiju, reanimaciju i JIL KCCG
(2005-2010) – Klinika za Kardiologiju KCCG
(2010 -2019) – Centar za kardiohirurgiju – Klinika za bolesti srca KCCG

Reference / Stručni radovi / Članstva: Član je Udruženja kardiologa Crne Gore, Udruženja kardiologa Srbije, Ehokardiografsko udruženje Srbije

Polje interesovanja: Ehokardiografija, funkcionalni testovi u kardiologiji, srčane mane, ishemijska bolest srca, hipertenzija.