Dr Slobodan Vranješ

Dr Slobodan Vranješ

spec. pedijatar mr alergolog

Medicinski fakultet je završio 1983. godine, a specijalistički ispit iz pedijatrije položio 1991. na Medicinskom Fakultetu u Beogradu.
Postdiplomske studije odslušao na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a iste završio na Medicinskom Fakultetu u Banja Luci, gdje je odbranio magistarski rad 1997. na temu ” Kliničko-epidemiološke karakteristike djece sa alergijom na penicil”. Titulu ljekara primarijusa dobio od strane Ministarstva zdravlja CG 2010.
Do sada objavio veliki broj stručnih i naučnih radova, koje je prezentovao na inostranim i domaćim stručnim skupovima. Član je upravnog odbora Udruženja pedijatara Crne Gore.