Category Archives: Pregledi

logo milmedika

Endokrinološka ambulanta

OPIS RADA U ENDOKRINOLOŠKOJ AMBULANTI

 

 • Anamneza, lična i porodična, odnosno promjena stanja od zadnjeg pregleda.
 • Uvid u medicinsku dokumentaciju (pregledi kod dugih specijalista).
 • Antropometrijske procjene: TV, TT, proporcije-gornji/donji segment/ analiza proporcija u grafikonima, BMI, opseg glave, mjerenje i procjena odnosa struka i kukova.
 • Određivanje ciljne visine, procjena godišnjeg rasta.
 • Formiranje i analiza, karta rasta.
 • Procjena stadijuma puberteta.
 • Procjena koštane zrelosti – RTG lijeve šake.
 • Ostali fizikalni pregled s posebnim naglaskom na moguće promjene koje su tipične za poremećeni rada pojedinih žlijezda ili dismorfiju.
 • Pregled dnevnika samokontrole kod djece oboljele od DMT1
 • Analiza AGP-CGM (kontinuirani monitoring glukoze).
 • Analiza i kreiranje bazala/bolusa na insulinskoj pumpi.
 • Određivanje faktora osjetljivosti i odnosa insulin/UH kod djece sa DMT1.
 • Tumačenje lab. nalaza i dinamskih testova.
 • Izračunavanje i tumačenje HOMA-IR.
 • Davanje savjeta za ishranu, određivanje kalorijskig unosa., plan dijete.  
 • Nakon pregleda i uvida kompletnu medicinsku dokumentaciju, donešene nalaze, postavlja se radna ili konačna dijagnoza te, ukoliko je potrebno, preporučuju se dodatne pretrage, i nakon toga se odlučuje o načinu liječenja.
 • Rad na motivaciji pacijenata u poboljšanju adherence.
 • Obučavanje  pacijenata. 
 • ITD..

 

Prof dr Mira Samardžić

 

 

logo milmedika

Predlažemo da uradite sistematski pregled!  

Predlažemo da uradite sistematski pregled!  

Potreba za redovnim sistematskim pregledima raste sa godinama života. Fokus je na vašem ličnom medicinskom profilu, u kojem na izbor pretraga koje će se raditi ne utiču samo uzrast i pol, već i medicinska porodična i lična istorija, kao i drugi faktori rizika kojima ste izloženi.

 1. Životni vijek je duži, kvalitet života bolji Ljudi koji polažu na preventivu i sistematske preglede imaju duži životni vijek, bolji kvalitet života, vitalniji su i manje vremena provode u bolnicama i na rehabilitaciji; ovo pokazuju studije u zemljama koje ozbiljno investiraju u preventivu i sistematske preglede (Švedska, Norveška, Japan ….). Sa sistematskim pregledima je dobro početi već sa 25-30 godina, a redovni sistematski pregledi omogućuju da se mnoge bolesti spriječe ili otkriju na vrijeme, kada je izlječenje moguće i prognoza najbolja.
 2. Sistematski pregled je osmišljen set pretraga koji ima za cilj da se uz najmanji stres za pacijenta a optimalno ulaganje njegovih resursa dobije najviše informacija o njegovom zdravstvenom stanju. Naši programi, daju informacije o zdravstvenom stanju i potencijalnim rizicima po zdravlje i predstavljaju temelj eventualnih daljih ispitivanja.

                                    


PAKET 1 – Sistematski pregled  –  160 €

 • Pregled interniste (anamneza, klinički pregled po sistemima organa, mjerenje TM, TV, BSA, BMI, Score rizika CHADS 2VASC, HEARTSCORE)
 • EKG i krvni pritisak
 • Laboratorijske  analize:  kompletna krvna slika KKS, sedimentacija Er SE, šećer u krvi (glu), parametri bubrežne funkcije: urea i kreatinin, GFR, jetrene analize: AST, ALT, masnoće u krvi: holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, funkcija štitaste žlijezde – hormoni: FT4, TSH, pregled urina. Opciono prema indikaciji; hereditetu – PSA – tumor marker za prostatu (muškarci 40+ obavezno)
 • Spirometrija (funkcionalni kapacitet pluća)
 • Ultrazvučni pregled abdomena i bubrega

PAKET 2 – Sistematski pregled  –  210 €

 • Sadržaj Paketa 1 +
 • Kardiološki pregled sa Ultrazvučnim pregledom (UZV) srca  
 • Ultrazvučni pregled dojki (žene)  / pregled urologa (muškarci) uslovno prema urađenim laboratorijskim nalazima, kliničkom pregledu, anamnezi i procjeni rizika KVB internista će indikovati i pregled / UZV pregled štitaste žlijezde / Doppler ks. vrata

Nakon sistematskog pregleda, prema dobijenim nalazima, ispitivanje se može proširiti laboratorijskim analizama, mikrobiološkim analizama, UZV pregledima, RTG pregeledima, Holterom krvnog pritiska, Holterom EKG, ergometrijskim testom (testom) opterećenja i konsultativnim subspecijalstičkim pregledima/mišljenjem  – pulmolog, kardiolog, hematolog, reumatolog, endokrinolog, alergolog, urolog, ORL spec.

Poliklinika Milmedika