Tag Archives: sistematski pregled

logo milmedika

Predlažemo da uradite sistematski pregled!  

Predlažemo da uradite sistematski pregled!  

Potreba za redovnim sistematskim pregledima raste sa godinama života. Fokus je na vašem ličnom medicinskom profilu, u kojem na izbor pretraga koje će se raditi ne utiču samo uzrast i pol, već i medicinska porodična i lična istorija, kao i drugi faktori rizika kojima ste izloženi.

  1. Životni vijek je duži, kvalitet života bolji Ljudi koji polažu na preventivu i sistematske preglede imaju duži životni vijek, bolji kvalitet života, vitalniji su i manje vremena provode u bolnicama i na rehabilitaciji; ovo pokazuju studije u zemljama koje ozbiljno investiraju u preventivu i sistematske preglede (Švedska, Norveška, Japan ….). Sa sistematskim pregledima je dobro početi već sa 25-30 godina, a redovni sistematski pregledi omogućuju da se mnoge bolesti spriječe ili otkriju na vrijeme, kada je izlječenje moguće i prognoza najbolja.
  2. Sistematski pregled je osmišljen set pretraga koji ima za cilj da se uz najmanji stres za pacijenta a optimalno ulaganje njegovih resursa dobije najviše informacija o njegovom zdravstvenom stanju. Naši programi, daju informacije o zdravstvenom stanju i potencijalnim rizicima po zdravlje i predstavljaju temelj eventualnih daljih ispitivanja.

                                    


PAKET 1 – Sistematski pregled  –  160 €

  • Pregled interniste (anamneza, klinički pregled po sistemima organa, mjerenje TM, TV, BSA, BMI, Score rizika CHADS 2VASC, HEARTSCORE)
  • EKG i krvni pritisak
  • Laboratorijske  analize:  kompletna krvna slika KKS, sedimentacija Er SE, šećer u krvi (glu), parametri bubrežne funkcije: urea i kreatinin, GFR, jetrene analize: AST, ALT, masnoće u krvi: holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, funkcija štitaste žlijezde – hormoni: FT4, TSH, pregled urina. Opciono prema indikaciji; hereditetu – PSA – tumor marker za prostatu (muškarci 40+ obavezno)
  • Spirometrija (funkcionalni kapacitet pluća)
  • Ultrazvučni pregled abdomena i bubrega

PAKET 2 – Sistematski pregled  –  210 €

  • Sadržaj Paketa 1 +
  • Kardiološki pregled sa Ultrazvučnim pregledom (UZV) srca  
  • Ultrazvučni pregled dojki (žene)  / pregled urologa (muškarci) uslovno prema urađenim laboratorijskim nalazima, kliničkom pregledu, anamnezi i procjeni rizika KVB internista će indikovati i pregled / UZV pregled štitaste žlijezde / Doppler ks. vrata

Nakon sistematskog pregleda, prema dobijenim nalazima, ispitivanje se može proširiti laboratorijskim analizama, mikrobiološkim analizama, UZV pregledima, RTG pregeledima, Holterom krvnog pritiska, Holterom EKG, ergometrijskim testom (testom) opterećenja i konsultativnim subspecijalstičkim pregledima/mišljenjem  – pulmolog, kardiolog, hematolog, reumatolog, endokrinolog, alergolog, urolog, ORL spec.

Poliklinika Milmedika