Specijalizovana za kliničku mikrobioloku dijagnostiku (bakterioloških, parazitoloških, mikoloških i virusoloških analiza).

U okviru mikrobiološke laboratorije, standardnim mikrobiološkim tehnikama uz korišćenje savremene opreme i aparata, po preporukama WHO ( Svetska zdravstvene organizacije ) i EUCAST-a ( Evropskog komiteta za ispitivanja osjetljivosti na antimikrobna sredstva), obavljaju se sledeće grupe analiza:

 • Bakteriološke analize
 • Mikološke analize
 • Parazitološke analize
 • Serološke analize
 • Mikrobiološke kontrole ( kontrole radnih površina, vazduha, …)
 • Test na Koronu (Korona, Corona, Covid 19)
 • Brzi testovi ( dokazivanje beta hemolitičkog streptokoka grupe A, Rotavirusa, Adenovirusa, Enterovirusa, Adenorespiratornog virusa, Helicobacter pylori, Clostridium difficile toxin A+B, …)

BAKTERIOLOŠKE ANALIZE

 • Izolacija, identifikacija patogenih aerobnih i anaerobnih bakterija i ispitivanje njihove osjetljivosti na antibiotike vrše se iz različitih uzoraka: urina, stolice, krvi, briseva rana, brseva genitalnog trakta …
 • Brisevi genitalnog trakta ( Mycoplasma/ ureaplasma, Chlamydia, β hemolitički Streptococcus gr.B, …)
 • Stolica ( Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter)

MIKOLOŠKE ANALIZE

 • Izolacija kvasnica i plijesni iz različitih uzoraka ( brisevi kože, sluzokože, genitalnog trakta, stolica, sputum, …)
 • Radi se do nivoa vrste
 • Gljivice iz roda Candida se mogu normalno mogu naći na koži i sluzokoži zdravih ljudi, ali isto tako mogu biti uzročnici infekcija kože i sluzokože. Izolacija je 24-48h
 • Izolacija i identifikacija dermatofita – gljivica koje izazivaju oboljenja kože, noktiju i dlake, zahtijevajuinkubaciju do 14 dana

PARAZITOLOŠKE ANALIZE

 • Identifikacija crijevnih parazita ( Nematoda, Cestoda, Trematoda) i ciste crijevnih protozoa ( Entamoeba, Giardia, …) u stolici
 • Detekcija Enterobius vermicularis u perianalnom otisku
 • Ispitivanje Demodex- a u otisku kože
 • Ispitivanje prisustva Trichomonas vaginalis u različitim uzorcima ( vaginalni bris, uretralni bris, urin)

SEROLOŠKE ANALIZE

 • Ovim analizama se dokazuje prisustvo antitijela u krvi na različite bakterije, viruse i parazite. Utvrđuje se koncentracija specifičnih antitijela na određene klase imunoglobulina ( IgM, IgG, IgA) na osnovu kojih se može uvidjeti faza infekcije (akutna, hronična)
  • Bakteriološke serološke analize: Helicobacter pylori, Borrelia burgdorferi ( lajmska bolest), Treponema pallidum
  • Virusološke serološke analize: Rotavirus, Adenovirus, Rubella, Varicella, Hepatitis A-E, CMV, HIV, …
  • Parazitološke serološke analize: Toxoplasma gondi, Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium