Dr Dragoje Čizmović

Dr Dragoje Čizmović

spec , pedijatar, rođen je 31. III 1962. g. u Nikšiću. Osnovno i srednje obrazovanje  je stekao u rodnom gradu. Studije Medicine upisuje oktobra 1981. i uspješno ih  privodi kraju 11 . III . 1987. na Univerzitetu u Beogradu. Iste 1987.  godine se zapošljava u Domu zdravlja u Dječijem dispanzeru u Nikšiću.

Specijalizaciju iz Pedijatrije završava  14 . aprila 1997.g u Beogradu. Po zaršenoj specijalizaciji  nastavlja  rad u  Dječijem  dispanzeru i neprekidno radi sve do 2007 .god.Te  godine  napušta Dom zdravlja i prelazi u PZU  MILMEDIKA  u Budvi  gdje  radi  kao specijalista  za  bolesti djece i omladine.