Dr Gordana Jelušić

Dr Gordana Jelušić

Dr Gordana Jelušić, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom. Rođena 30.09.1972 godine u Beogradu. Gimnaziju završila u Mladenovcu. Diplomirala na Medicinskom Fakultetu u Beogradu. Zaposlena u Domu Zdravlja Budva od 2001. godine kao ljekar Opšte prakse. Završila Specijalizaciju iz Kliničke Mikrobiologije sa Parazizologijom u Beogradu 2009. godine sa ocjenom 10. Od tada je radila kao načelnik službe Mikrobiologije Doma Zdravlja.

Predsjednik komisije za kontrolu kvaliteta rada Doma Zdravlja Budva od 2011. do 2014. godine. Predsjednik sekcije Mikrobiologa Crne Gore od 2012-2014. Član radne grupe za kontrolu resistencije Antibiotika pod pokroviteljstvom Svjetske Zdravstvene organizacije i učešće na domaćim i inostranim seminarima i kongresima.