Mr sci dr Renata Bergam-Grandis 

Mr sci dr Renata Bergam-Grandis 

Spec. Fizikalne medicine i rehabilitacije.Rođena  01.01.1973 godine  u Kotoru.Gimnaziju završila u Kotoru. Medicinski fakultet upisala 1991-1992 godine u Beogradu,diplomirala 1998 godine. Specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije upisala 2002 godine i završila 2007 godine na Beogradskom Univerzitetu.

2014 godine odbranila završni rad specijalističkih akademskih studija iz oblasti Reumatologije.
Kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije radim u specijalnoj bolnici Risan od 2007 godine.