fbpx

Ergometrija – test fizičkim opterećenjem /TFO

Ergometrija – test fizičkim opterećenjem /TFO

Ergometrija – test fizičkim opterećenjem /TFO  je pregled  na pokretnoj traci ili na biciklu, mada je pokretna traka „zlatni standard“- jer rad koji se ostvaruje angazovanjem misica na pokretnoj traci odgovara najpribliznije  fizioloskom naporu .

U nasoj ambulanti test se izvodi na Schiller – Cardiovit CS 200 Touch platformi .

Ukratko,  srce je organ kod kojeg se neke nepravilnosti manifestuju prvo u naporu, a kako bolest napreduje, te nepravilnosti manifestuju se na manjem stepenu opterecenja pa i   u mirovanju; da bismo što prije otkrili  bolest  ili procijenili rizik za njen nastanak,  liječili je, u interesu je pacijenta otkriti problem što je moguće prije.

Testom opterećenja možemo dijagnostikovati povišenje krvnoga pritiska , neadekvatno  liječenje pritiska , neke aritmije i najvažnije, koronarnu bolest tj. aterosklerotsko suženje na koronarnim krvnim žilama koje krvlju/ kiseonikom  i ostalim hranjivim materijama koje ishranjuju srčani mišić. Ako je  ishrana  dovoljna u mirovanju, a nije dovoljna u naporu, ergometrija tj. test opterećenja je metoda  pretraga koja će nam to otkriti. Praktično , ispitanik  hoda po pokretnoj traci po  tzv. Bruce protokolu koji je dogovoren za cijeli svijet tako da se sa samo jednim podatkom zna koliko je opterećenje izdržao / rad ostvario . Bruce protokol znači da se traka ubrzava i lagano povećava nagib  u intervalima od  3 minuta, te postoje tačno izrađene tablice koliko ispitanik obzirom na svoje godine i pol treba hodati, te koliki mu treba biti maksimalni puls..Po zavrsetku testa , slijedi period od  6 minuta mirovanja,i  ako se radi o zdravom srcu, bolesnik se vraća na vrijednosti pulsa i pritiska sa početka testa, a ako je potrebno, period odmora se produžava, dok se vrijednostipulsa i pritiska  ne vrate na normalu jer postoje stanja koja se otkrivaju nakon opterećenja / u odmoru.

Holter je opsteprihvacen  naziv  za 24 casovno snimanje  rada srca ( EKG ) ili krvnog pritiska ( TA )  nazvan po dr Norman Holter  koji je prvi put „montirao“ EKG aparat i tako snimio EKG  srca u trajanju od 24 sata.

Danas su u upotrebi dvije vrste tih aparata, za snimanje EKG i za monitoring  krvnog pritiska  što nam pruža  vrijedne informacije.

Kako Vam možemo pomoći?