fbpx

Hipertenzija – povišen krvni pritisak

logo milmedika

Danas  o hipertenziji.

Hipertenzija – povišen krvni pritisak je glavni faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. Posmatrajući opštu populaciju, uglavnom se dugo čeka i kasno započinje sa terapijom, očekujući rezultat  samo od promjena loših navika.

Epidemioloski podaci ukazuju da su liječeni pacijenti samo “vrh ledenog brijega” i da se dijagnostikuje samo polovina oboljelih od kojih samo polovina redovno uzima propisane ljekove. Realno stanje i adekvatna procjena rizika moguća je samo uz kompletno sagledavanje stepena oštećenja ciljnih organa – srca, krvnih sudova, mozga, bubrega, oka.

Praktično, to znači da najčešće treba uraditi, osim kliničkog pregleda, EKG, laboratorijskih analiza i šire analize:

Savremeni principi terapije hipertenzije imaju za cilj ne samo obaranje krvnog pritiska nego i uticaj na regresiju započetih oštećenja ciljnih organa. Povišen krvni pritisak veoma rano dovodi do oštećenja u vidu hipertrofije lijeve komore (srce), zadebljanja zidova (krvni sudovi)  i mikroalbuminurije (bubreg). Njihovo rano otkrivanje ima prognostički značaj za pacijente sa hipertenzijom. 

Za svaki nivo vrednosti krvnog pritiska prisustvo oštećenja ciljnih organa značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti bolesti istog pacijenta. Hipertrofija miokarda lijeve komore je do sada najduže ispitivana i znanja o njoj su najkompletnija; studije pokazuju da je hipertrofija lijeve komore povezana sa povećanim rizikom od naprasne smrti, infarkta miokarda, kongestivne srčane insuficijencije, šloga i atrijalne fibrilacije. Najvažniji stimulans regresije hipertrofije lijeve komore je dobra kontrola krvnog pritiska. Zadnjih desetak godina razvile su se dopler metode, veoma osjetljive za otkrivanje zadebljanja zidova – intime i medije krvnih sudova. Posebno se korisnim pokazalo otkrivanje zadebljanja karotidnih arterija i prisustvo plakova. I dok je otkrivanje ovih promjena od velikog značaja za prognozu bolesnika još nema jasnih dokaza da je regresija zadebljanja povezano sa smanjenjem kardiovaskularnog i opšteg mortaliteta. Mikroalbuminurija i glomerularna filtracija otkrivaju oštećenja bubrega u početnoj fazi.

Izbor terapije u mnogome zavisi od prisustva ili odsustva oštećenja ciljnih organa.

 

Zakažite pregled u Poliklinici Milmedika, procijenimo Vaš rizik za nastanak neželjenih događaja i započnimo liječenje hipertenzije prema aktuelnim preporukama naučnih dokaza.

 

Kako Vam možemo pomoći?