fbpx

Holter krvnog pritiska

Holter krvnog pritiska

Holter krvnog pritiska /ABPM – ambulatory blood pressure monitoring / registruje vrijednosti krvnog pritiska tokom 24 /48 sata, jer uz to što pritisak ima svoj dnevno – noćni ritam, fiziološke varijacije, kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom taj normalni ritam pritiska može biti obrnut, što nam daje dragocjene informacije za dalju terapiju. Takođe, otkrivamo da li se radi visoko rizičnim pacijentima koji su izloženiji incidentima – srčanom ili moždanom udaru.

Holter krvnog pritiska značajno je uraditi kod novotkrivene hiperetnzije, kod otkrivanja hipertenzije biijelog mantila, maskirane hipertenzije, tokom praćenja / liječenja pacijenata sa hipertenzijom, u okviru ispitivanja OSA / obstructive sleep apnee/.

Kako Vam možemo pomoći?