fbpx

Koja je vaša formula ?

logo milmedika

Znate li za formulu Evropskog udruženja kardiologa (ESC)

Formula glasi 0 – 3 – 5 – 140 – 5 – 3 – 0 i znači sljedeće:

 

0 – Nema pušenja
3 – Km šetnje na dan
5 – Broj obroka dnevno
140 – Maksimalna vrijednost gornjeg pritiska
5 – Gornja granica za holesterol ukupni
3 – Gornja granica za loš holesterol
0 – Bez viška šećera u krvi, bez viška kilograma

 

A koja je vaša formula ?

 


Nešto opširnije je ovako:

0 – Znači nulu cigareta dnevno, odnosno ostavljanje cigareta za one koji puše, jer je pušenje jedan od velikih faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti.
3 – U stvari znači 3 km šetnje, kao najosnovnije fizičke aktivnosti, i to svakoga dana.
5 – Ovo je broj obroka koje bi svako trebalo da uzme tokom dana. Obroci treba da budu manji.
140 – Ovaj broj se odnosi na 140 mm živinog stuba koliko bi trebalo da iznosi granična vrijednost gornjeg krvnog pritiska.
5 – Granična vrijednost ukupnog holesterola u krvi.
3 – Označava graničnu vrijednost lošeg holesterola u krvi.
0 – Znači da ne bismo smjeli da imamo nimalo viška šećera (max 6,1mmol /L natašte u krvi kao ni viška kilograma BMI 25 max.

Kako Vam možemo pomoći?