Milmedika Nikšić

Vuka Mićunovića 53
+382 40 213 740
e-mail: niksic@milmedika.com

Pionir privatne prakse u Crnoj Gori, tada je bila skromna pedijatrijska  ambulanta sa dvoje zaposlenih, a u međuvremenu je izrasla u značajnu zdravstvenu ustanovu u Nikšiću.

U planuje izgradnju nove ordinacije, koja će se nalaziti na istom mjestu ali će novi objekat biti veći i imati više sadržaja.