Milmedika Podgorica

City kvart, Vojvode Maša Đurovića L 3 2-6
tel: +382 20 220 190, 067 287 278

U Podgorici promovišemo koncept savremene i kompaktne poliklinike u kojoj ćemo pokušati da integrišemo sva dosadašnja iskustva.

Ordinacija se nalazi u urbanom dijelu grada u City kvartu sa obezbijeđenim parking prostorom neposredno ispred ulaza u ordinaciju koji je prilagođen licima sa posebnim potrebama