fbpx

Najčešće nedoumice pacijenata sa alergijom?

Koje su  to najčešće nedoumice pacijenata sa alergijom?

Smatara se da 10-20% populacije bar jednom u životu ima epizodu akutne urtikarije (koprivnjače) sa ili bez angiodema. Urtikarija i angioedem predstavljaju isti poremećaj, pa se mogu javitio pojedinačno ili skupa. Prepoznavanje urtikarije (nedoumice pacijenata sa alergijom) obično ne predstavlja problem ali sve drugo kod ove bolesti je često nepoznanica. Počev od toga da se javlja u svakom životnom dobu i relativno je česta kod djece.

 

Uzroci su višestruki u dječijem uzrastu, ali svakako je precijenjena uloga raznih namirnica, prvsteveno kravljeg mlijeka, kao uzroka alergije u ovom uzrastu.

 

  • Izgled i veličina urtika nema nikakav prognostički i dijagnostički značaj. Potrebno je znati da urtike spontano prolaze za par dana bez rezidua, odnosno ožiljaka. Intenzitet urtikarije se mjenja tokom dana zavisno od više faktora: spoljne temperature, psihičkog stanja djeteta, vrste odjeće, hormonskog statusa..  Takozvana gigantska urtikarija nije ništa teža od drugih oblika urtikarije, već je samo stepen dilatacije krvnih sudova veći.

 

Alergološka tesiranja se nikad ne rade u akutnoj fazi bolesti i uglavnom se ne rade ako su se tegobe prvi put javile.

 

  • Pristup djetetu sa alergijom treba biti ekspeditivan. Roditeljima treba objasniti prirodu i tok bolesti sa puno strpljenja. Primjena agresivne terapije( parenteralna primjena antihistaminika i kortiosteroida) samo unose zabunu i kod pacijenata i roditelja. Bolest ima svoj tok i kao što je napomenuto traje par dana. Primjenom agresivne terapije simptomi privremeno nisu vidljivi, ali bolest je i dalje u organizmu prisutna. Po prestanku djelovanja datog lijeka dolazi do ponovnog javljanja promjena po koži, što izaziva strah u roditelja i potvrđuje njihovu sumnju da se radi o ozbiljnom oboljenju.

Treba ukazati da u dječijem uzrastu urtikarija rjeđe predstavlja manifestaciju  sistemskih i drugih ozbiljnih bolesti. Takođe, gušenje- edem laringsa- jevlja se rijetko. Kada se i javi, ona se javlja istovremeno sa početkom promjena po koži. A to znači, da je rizik da dijete koje ima koprivnjaču, razvije edem laringsa mali.

  • Skoro svaka urtikarija se poistovjećuje sa alergijom na hranu i po automatizmu asocira na stroge dijete…

Danas se zna da su prave alergije , IgE posredovane, rijetke ( oko 5% svih alergija) tako da se stroge dijete, posebno kod djece, rijetko primjenjuju. Posebno je problematična primjena strogih eliminacionih dijeta kod djece sa akutnom urtikarijom. Velika većina ovakvih stanja prolazi bez ikakave eliminacije hrane pa se stroge dijete ne proporučuju. Ako se baš opravdano sumnja na alergiju na hranu onda se preporučuje kratka eliminacija jakih alergene- kikiriki, jaja, orasi, riba…

  • Antihistaminici čine osnovnu terapiju urtikarija. Daju se obično nesedativni antihistaminici per os u prosjeku 7 dana. Postojanja angioedema tokom epizode urtikarije ne mijenja terapijski pristup jer je angioedem poremećaj identičan urtikariji. Izuzetak je dramatični edem laringsa za koji smo rekli da se kod djece ne javlja naknadno. Još jednom treba naglaiti da se ovi ljekovi daju per os u obliku sirupa ili tableta, a ne preporučuje se parenteralno davanje , a lokalna primjena zabranjena .
  • Kod jako izraženih promjena tzv ginagntskih utrika se perporučuje tuširanje prohladnom vodom koja izazizva spazam krvnih sudova, urtike postaju manje i manje svrbe.

 

Prim Mr sci Dr med Slobodan Vranješ

Kako Vam možemo pomoći?