fbpx

Dr Branko Lutovac

Dr Branko Lutovac

spec. pedijatar

Obrazovanje:

2010. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Podgorici
2014 – 2018 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalizacija pedijatrije
2016 – 2017 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalističke akademske studije imunologije
2015. i dalje Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu – Doktorske akademske studije

Radno iskustvo:

(2018 – i dalje) Institut za bolesti djece Klinički Centar Crne Gore Spec. pedijatar
(2014 – 2018) Institut za bolesti djece KCCG i Univerzitetska dečja klinika u Beogradu Specijalizant pedijatrije
(2011 – 2014) Institut za bolesti djece Klinički Centar Crne Gore – Klinički ljekar
(2010 – 2013) Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore – Saradnik u nastavi na Katedri za farmakologiju i kliničku farmakologiju

Reference / Stručni radovi / Članstva:

 • Autor sam i koautor na 21 naučni rad, objavljeni u časopisima ili prezentovani na međunarodnim i nacionalnim kongresima;
 • Učestvovao u pisanju nekoliko programa na polju prevencije zdravlja, validiaciji Roma III kriterijuma za funkcionalne gastointestinalne poremećaje kod djece, praćenje i ishod djece sa distalnom renalnom tubulskom acidozom.
 • Završen veći broj ultrazvučnih kurseva i školi:
  • Škola ultrazvuka u pedijatriji
  • Musculosceletal sonography course for rheumatologist – pediatric course, EULAR
  • Ultrazvuk muskuloskeletnog sistema
  • Ultrazvuk u nefrologiji i urolgiji
  • Bazični kurs ehokardiografije
 • Kurs 24-h ambulantnog monitoringa krvnog pritiska.
 • Članstvo u profesionalnim organizacijama:
  • PRES (Pediatric Rheumatology European Society);
  • PRINTO (Paediatric Rheumatology International Trials Organisation);
  • EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology);
  • IPNA (International Pediatric Nephrology Association);
  • ESPN (European Society for Paediatric Nephrology);
  • ERA – EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association);
  • Cost Action 16115 – A European Network for Connective Tissue Calcifying Diseases;

Polje interesovanja: opšta pedijatrija, imunologija, alergologija, reumatologija, pedijatriska nefrologija, transplantacija bubrega;

Kako Vam možemo pomoći?