fbpx

Prof. dr. Ana Đorđević Dikić je dio našeg tima

Predstavljamo vam prof. dr. Anu Đorđević Dikić,

  • internistu – kardiologa, redovnu profesoricu Medicinskog Fakulteta u Beogradu
  • predsjednicu  radne grupe za Kardiovaskularni imidžing Udruženja Kardiologa Srbije
  • člana radne gruge Evropskog udruženja kardiologa  za koronarnu patofiziologiju
  • eksperta u oblasti ehokardiografije i funkcionalnog testiranja u kardiologiji: stres eho testovi (SEHO), dobutaminski test, test procjene rezerve koronarnog protoka (CFR).
Funkcionalni testovi u savremenoj kardiologiji predstavljaju osnovu za kreiranje terapije, stratifikaciju rizika, kod novootkrivene bolesti srca kao i za praćenje  pacijenata sa već poznatom bolešću srca (ishemijska bolest, bolest zalistaka, nakon implantacija stenta, nakon operacija srca, u sportskoj kardiologiji, procjeni kardiovaskularnog rizika, funkcionalnog kapaciteta).
Kako Vam možemo pomoći?