fbpx

Novo u našoj ordinaciji Optigen specifični Ige test

Optigen specifični Ige test

Novo u našoj ordinaciji Optigen specifični Ige test

Optigen specifični Ige test predstavlja novu generaciju in vitro dijagnostičkih metoda koja omogućava preciznu dijagnostiku alergijskih oboljenja u ranom stadijumu. Rezultati dobijeni metodom IN VITRO određivanja alergen specifičnih Ige antitijela su precizni i pouzdani.

Prednost testa je specičnost i efikasnost sa dobrom korelacijom Prick testiranja i in vitro pojedinačnim alergo- testovima, mala količina seruma kao i mogućnost obavljanja testa nezavisno i bez uticaja na postojeću terapiju.

Iz jednog uzorka seruma ljekar može dobiti od 20 do 36 specifičnih rezultata na najčešće nutritivne i/ili inhalacione alergene.

Pogledajte sve naše usluge!

Kako Vam možemo pomoći?