fbpx

Predijabetes

Sta-je-predijabetes milmedika

Šta je predijabetes?

Predijabetes je stanje organizma, koje prethodi šećernoj bolesti, a odlikuje se poremećenom regulacijom šećera u krvi. Važno je na vreme prepoznati predijabetes, jer čak 7 od deset osoba sa predijabetesom oboli od šećerne bolesti.

Predijabetes se manifestuje povišenim vrednostima glikemije našte 5,6- 6,9 mmol (IFG)i/ ili poremećenim vrednostima glikemije u 2h OGTT( IGT) 7,8 do 11,0 mmol/l i ili  vrednošću HbA1C( glikozilirani hemoglobin) 5,7 do 6,4%.

Metabolički sindrom, nazvan još i sindromom insulinske rezistencije, ili „sindom X“, nije bolest već grupa karakteristika koje zajedno povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti ili šećerne bolesti. Ove karakteristike obuhvataju gojaznost( ITM iznad 25 kg/m2), povišen krvni pritisak( TA>140/90 mmHg), povišene vrednosti šećera u krvi (glikemija natašte > 5,6 mmol/L), visoke trigliceride (masne supstance).  Zbog insulinske rezistencije, dolazi do porasta nivoa šećera u krvi. Te vrednosti šećera u krvi još ne znače šećernu bolest, ali ne znači da je osoba zdrava, već da ima predijabetes. Povišen nivo šećera u krvi, vodi razvoju ateroskleroze i pojave makrovaskularnih (kardiovaskularnih) komplikacija, a zatim i do mikrovaskularnih komplikacija (do oštečenja sitnih krvnih sudova očnog dna, bubrega i nerava). Kod osoba sa dijabetesom, predijabetesom i metaboličkim sindromom poremećaj masnoće u krvi je mnogo opasniji, jer imaju povišeni oksidisani LDL (loš holesterol), koji se brzo taloži u zidu krvnog suda, i na taj način doprinosi bržem razvoju ateroskleroze.  Trigliceridi su takođe povišeni, a HDL (dobar holesterol), koji treba da štiti krvne sudove od ateroskleroze je snižen.

Prema preporukama, predlaže se testiranje osoba koje imaju prekomernu telesnu težinu ( ITM > ili = 25 kg/m2), fizički neaktivnih, žena kod kojih je tokom trudnoće registrovan gestacijski dijabetes, ili su rodile dete sa TT >4000 gr, PCO, imaju povišen krvni pritisak i masnoće, kardiovaskularne bolesti.

Značaj predijabeta je u tome, da ga treba otkriti na vreme i lečiti.  Lečenje predijabetesa podrazumeva, na prvom mestu, promene životnih navika, povećanje fizičke aktivnosti i na kraju uvođenje medikamentozne terapije. Osoba koja ima predijabetes, ako smanji telesnu težinu, smanjiće i insulinsku rezistenciju, do te mere, da postane zdrava osoba.

Dr Suzana Ivanović internista endokrinolog

Kako Vam možemo pomoći?