Endokrinološka ambulanta

logo milmedika

OPIS RADA U ENDOKRINOLOŠKOJ AMBULANTI

 

 • Anamneza, lična i porodična, odnosno promjena stanja od zadnjeg pregleda.
 • Uvid u medicinsku dokumentaciju (pregledi kod dugih specijalista).
 • Antropometrijske procjene: TV, TT, proporcije-gornji/donji segment/ analiza proporcija u grafikonima, BMI, opseg glave, mjerenje i procjena odnosa struka i kukova.
 • Određivanje ciljne visine, procjena godišnjeg rasta.
 • Formiranje i analiza, karta rasta.
 • Procjena stadijuma puberteta.
 • Procjena koštane zrelosti – RTG lijeve šake.
 • Ostali fizikalni pregled s posebnim naglaskom na moguće promjene koje su tipične za poremećeni rada pojedinih žlijezda ili dismorfiju.
 • Pregled dnevnika samokontrole kod djece oboljele od DMT1
 • Analiza AGP-CGM (kontinuirani monitoring glukoze).
 • Analiza i kreiranje bazala/bolusa na insulinskoj pumpi.
 • Određivanje faktora osjetljivosti i odnosa insulin/UH kod djece sa DMT1.
 • Tumačenje lab. nalaza i dinamskih testova.
 • Izračunavanje i tumačenje HOMA-IR.
 • Davanje savjeta za ishranu, određivanje kalorijskig unosa., plan dijete.  
 • Nakon pregleda i uvida kompletnu medicinsku dokumentaciju, donešene nalaze, postavlja se radna ili konačna dijagnoza te, ukoliko je potrebno, preporučuju se dodatne pretrage, i nakon toga se odlučuje o načinu liječenja.
 • Rad na motivaciji pacijenata u poboljšanju adherence.
 • Obučavanje  pacijenata. 
 • ITD..

 

Prof dr Mira Samardžić

 

 

Kako Vam možemo pomoći?