fbpx

Rezistencija (neželjena dejstva antibiotika)

logo milmedika

Rezistencija

Sa Vama u borbi sa COVID pandemijom i njenim posljedicama.

Nakon akutne faze bolesti, potom razvoja različitih formi “post akutne i long covid” bolesti, značajan broj pacijenata u oporavku navodi tegobe koje se dovode u vezu, odnosno, mogu objasniti neželjenim dejstvima antibiotika. Preporučujemo da se u tekstu koji slijedi, upoznate sa rezultatima analize (adaptirano za razumijevanje opšte populacije), koja nas još jednom podsjeća na “stare greške” i upozorava na neracionalnu upotrebu antibiotika (samoinicijativno – kod kuće ali i u ambulantama).     

  • Antibiotici i COVID 19  

Antimikrobna rezistencija izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog povećane upotrebe antibiotika kod pacijenata zaraženih SARS-CoV-2 virusom. Uprkos virusnoj prirodi ovog oboljenja, studije su pokazale da se antibiotici često propisuju pacijentima sa COVID-19, uglavnom zbog sumnje na bakterijske koinfekcije.

Precizno, jezikom brojeva, ova meta analiza:

  • obuhvatila je 30,623 pacijenata. 
  • utvrdila da je 19.102 (62.4%) primalo bar jedan antibiotik.
  • utvrdila da je prevalenca bakterijske koinfekcije i sekundarne infekcije kod pacijenata hospitalizovanih sa COVID-19 relativno mala i iznosi 3,5% za bakterijsku koinfekciju i 14,3% za sekundarnu infekciju.
  • utvrdila da je gotovo 3/4 (74,6 %) pacijenata dobilo antibiotsku terapiju, što je bilo 10 puta više u odnosu na procijenjenu bakterijsku koinfekciju koja se kretala između 6,1% i 8,0%.

S obzirom na nisku stopu koinfekcije kod ovih pacijenata, postoji veliki rizik od nepotrebne primjene antibiotika koja povećava rizik od različitih neželjenih događaja, infekcije Clostridium difficile i antimikrobne rezistencije.

Ovi rezultati –

  • ukazuju na znacaj  racionalne , svrsihodne terapije antibiocima 
  • ukazuju na hitnost ulaganja napora za racionalnu primjenu antibiotika u cilju smanjenja razvoja antimikrobne rezistencije  tokom liječenja (i) COVID-19 
  • kao i  potrebu za jasnim protokolima koji bi pacijentima dali najveću korist antibiotske terapije kod kojih bi korist od njihove primjene prevazišla rizik. 

 


Izvor: Langford BJ, So M, Raybardhan S, et al. Antibiotic prescribing in patients with COVID-19: rapid review and meta-analysis. Clin Microbiol Infect. 2021;27(4):520-531.

 

Kako Vam možemo pomoći?