Ambulanta opšte medicine sa kućnim liječenjem

Ambulanta opšte medicine sa kućnim liječenjem

Specifičnost ordinacije u Budvi je Ambulanta opšte medicine sa kućnim liječenjem i specijalistička ambulanta iz pedijatrije u kojoj može da se tretira kompletna “ljetnja patologija”.

S obzirom da se radi o turističkom mjestu trudili smo se da odgovorimo zahtjevima turista, da na najbolji i najkomforniji način riješe svoje probleme. To podrazumijeva brzo i efikasno zbrinjavanje povreda i dijagnostiku respiratornih,, crijevnih i svih ostalih oboljena djece i odraslih. Ordinacija je organizovana po principu dnevne bolnice pa pacijenti mogu primiti i infuzionu terapiju u konfornim sobama uz ljekarski nadzor. Takođe smo organizovali i mobilne ekipe sa doktorom i sestrom za neophodne kućne posjete što je privuklo brojne pacijente turiste iz inostranstva koji provode odmor  u Crnoj Gori  Naši ljekari govore ruski i engleski jezik i stalno se trude da prate savremene tokove dijagnostike i liječenja najčešćih patoloških stanja.