Biohemijska laboratorija

Biohemijska laboratorija

Radimo sve hematološke, biohemijske i imuno-hemijske analize. Prateći potrebe savremene dijagnostike  u stalnoj koordinaciji sa doktorima, konstantno uvodimo nove analize i one se rade najnovijim metodama.

To podrazumijeva analizu krvne slike sa svim naprednim parametrima, kao i sve biohemijske analize. Takođe se kod nas mogu uraditi sve hormonske analize, tumor markeri, kardio markeri, virusi, a radimo i prenatalni skrining koji ukazuje na rizik od eventualnih poremećaja ploda. U laboratoriji je uvijek na raspolaganju specijalista kliničke biohemije,  sa kojim pacijenti mogu porazgovarati i dobiti uputstvo koje su im analize zaista potrebne ako za to nemaju odgovarajuci uput.