Dnevna bolnica

Dnevna bolnica

Prateći savremene trendove medicine koji uz adekvatnu terapiju i brižljiv monitoring pacijenata podrazumjevaju i smanjivanje potrebe za hospitalizacijom, u sklopu sve tri naše ustanove oformirili smo i Dnevnu bolnicu. U brojnim patološkim stanjima nije moguće odmah donijeti odluku da li je pacijent za bolničko ili ambulantno liječenje.

U dnevnoj bolnici imamo mogućnost pružanja intravenske, inhalacione i oksigeno terapije . Svo vrijeme pratimo pacijenta što osim kliničkog pregleda podrazumijeva i monitoring vitalnih parametara, oksigenacije krvi kiseonikom i ukoliko je je to neophodno ponavljanje laboratorijskih analiza. U ovakvim uslovima i uz dobru saradnju pacijenata i roditelja u stanju smo da zbrinemo brojna kompleksna patolološka stanja. Takodje u slučaju da tokom boravka u Dnevnoj bolnici nije došlo do poboljšanja ili se jave ozbiljniji simptomi sa sigurnošću možemo uputiti pacijenta na bolničko liječenje.