Mikrobiološka laboratorija

Mikrobiološka laboratorija

Imajući u vidu da je za uspijeh u pružanju medicinske podrške neophodna bliska saradnja laboratorijske dijagnostike i kliničke prakse, Milmedika je pored Biohemijske nedavno otvorila i Mikrobiološku laboratoriju.

Mikrobiološka laboratorija Milmedika je specijalizovana za kliničku mikrobiološku dijagnostiku, što podrazumijeva:

 • uzimanje uzoraka
 • kompletnu mikrobiološku obradu tih uzoraka
 • identifikaciju izolovanih bakterija sa antibiogramom
 • izdavanje mikrobiološkog izvještaja uz interpretaciju nalaza

U našoj laboratoriji može da se uradi veliki broj različitih mikrobioloških (bakterioloških, parazitoloških, mikoloških i virusoloških analiza) koje između ostalog obuhvataju:

 • mikrobiološki nalaz urina (urinokulturu), različite briseve (bris grla, bris nosa, bris uha, bris oka, bris kože..)
 • Analiza stolice na patogene bakterije (koprokultura) kao što su: Salmonela (Salmonella), Šigela (Shigella), Kampilobakter (Campylobacter), ili na crijevne parazite, t.j. protozoa (Djardije-Giardia) i helminte (male i velike dječije gliste)
 • Analize ispljuvka (sputum), sperme (spermokulture) i krv (hemokulture)..
 • Ginekološki brisevi (Chlamydiae, Mycoplasme i Ureaplasma), kao i ostale vaginalne briseve i preparate..

 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-1
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-2
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-3
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-4
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-5
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-6
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-7
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-8
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-9
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-10
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-11
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-12
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-13
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-14
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-15
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-16
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-17
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-18
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-19
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-20
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-21
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-22
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-23
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-24
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-26
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-27
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-28
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-30
 • mikrobiologija-Mikrobioloska-laboratorija-milmedika-36

Za pojedine vrste mikrobioloških analiza koje se rade u našoj laboratoriji postoje i brzi testovi za dokazivanje Streptococcus pyogenis, prisustvo Rota i Adeno virusa u stolici, odnosno toxina Klostridija (Clostridium difficile) koji izaziva Pseudomembranozni kolitis. Takodje je moguće obaviti mikrobiološku kontrolu čistoce radnih površina, sterilnost instrumenata i rastvora. Briseve uzima laboratorijski tehničar, a po potrebi i ljekar specijalista.

Korisnicima naših usluga smo uvijek na raspolaganju za bilo kakvu vrstu stručne konsultacije.