Pedijatrijske ordinacije

Pedijatrijske ordinacije

Prevencija je ključni aspekt rada u pedijatrijskoj ambulanti što podrazumijeva redovne sistematske preglede novorođenčadi,  beba,  savjete o dojenju, ishrani i njezi djeteta.

Naši pedijatri brinu ne samo o liječenju djece svih uzrasta, već i o očuvanju i unapređenju njihovog zdravlja. Pedijatar je ovdje praktično porodični ljekar, jer dobro poznaje stanje i konstantno se brine o stalnim pacijentima kojima je i 24 h dostupan putem telefona. Takva je praksa i prema svim drugim pacijentima, kojima nastojimo da uvijek budemo dostupni ne samo u liječenju već i u pružanju savjeta. To nam je opredjeljenje od samog početka i uvijek nastojimo da to pacijenti konkretno i osjete. Ono što nas odlikuje je i to da je pedijatrijska ambulanta organizovana po principu dnevne bolnice što znatno proširuje spektar liječenja brojnih patoloških stanja koja se mogu javiti kod najmladjih naših pacijenata.