Upoznajte naše medicinsko osoblje

Pedijatrija stručni tim ljekara:

Prim. dr. mr Slobodan Vranješ, specijalista pedijatrije magistar alergologije ( Podgorica, Nikšić), Dr Rade Kaluđerović, specijalista pedijatrije i pulmologije ( Podgorica, Budva), Dr Dragoje Čizmović, specijalista pedijatrije ( Budva ), Dr Ljiljana Krstajić, specijalista pedijatrije, Dr Vilma Pejaković, specijalista pedijatrije ( Nikšić )

Srednje i više medicinsko osoblje:

Tatjana Roganović, medicinska sestra pedijatrijskog smjera, Tamara Delibašić, medicinska sestra pedijatrijskog smjera, Stanka Knežević, medicinska sestra pedijatrijskog smjera, Ivona Kovačević, medicinska sestra pedijatrijskog smjera, Katarina Čubranović, viša medicinska sestra i sestra pedijatrijskog smjera

Laboratorijska dijagnostika

Dr Ana Stanković, specijalista kliničke biohemije

Laboranti: Sonja Lalićević, laboratorijski tehničar: Nada Janjić, laboratorijski tehničar, Branka Gačević, laboratorijski tehničar.

 

https://milmedika.com/wp-content/uploads/2016/04/Mr-sci-dr-Renata-Bergam-Grandis.jpghttps://milmedika.com/wp-content/uploads/2016/04/Mr-sci-dr-Renata-Bergam-Grandis.jpghttps://milmedika.com/wp-content/uploads/2016/04/Mr-sci-dr-Renata-Bergam-Grandis.jpghttps://milmedika.com/wp-content/uploads/2016/04/Mr-sci-dr-Renata-Bergam-Grandis.jpgMr sci dr Renata Bergam-Grandis 

Mr sci dr Renata Bergam-Grandis 

Spec. Fizikalne medicine i rehabilitacije.Rođena  01.01.1973 godine  u Kotoru.Gimnaziju završila u Kotoru. Medicinski fakultet upisala 1991-1992 godine u Beogradu,diplomirala 1998 godine. Specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije upisala 2002 godine i završila 2007 godine na Beogradskom Univerzitetu.

Dr Filipović Tanja           

Dr Filipović Tanja           

Obrazovanje – Školske 1989/90 upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Diplomirala 27.06.1995. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu sa prosječnom ocjenom 7,23. Položila stručni ispit 05.08.1996. godine u Podgorici.

Dr. Maja Kavarić

Dr. Maja Kavarić

Dr. Maja Kavarić, pedijatar hematolog u Institutu za bolesti djece KCCG.Medicinski fakulet je završila u

Dr Rade Kaluđerović

Dr Rade Kaluđerović

Dr Rade Kaluđerović rođen je 04.10.1975. godine u Nikšiću. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Podgorici. Osnovne medicinske studije upisao je 1993. godine, a diplomirao je 2000. godine na Moskovskoj medicinskoj akademiji I.M Sečenov.

Dr Vilma Pejaković

Dr Vilma Pejaković

rođena 31.03.1958. g. u Puli. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Puli. Medicinski fakultet u Rijeci upisuje 1976.g. i završava ga 1982.

https://milmedika.com/wp-content/uploads/2013/01/Dr-Ana-Stanković.jpgDr  Ana Jovović

Dr Ana Jovović

Završila medicinski fakultet u Beogradu 1995. Radila u Domu zdravlja u Nikšiću do 1998., kada prelazi u privatnu ordinaciju “Milmedika”

Dr Dragoje Čizmović

Dr Dragoje Čizmović

spec , pedijatar, rođen je 31. III 1962. g. u Nikšiću. Osnovno i srednje obrazovanje  je stekao u rodnom gradu. Studije Medicine upisuje oktobra 1981. i uspješno ih  privodi

Dr Ljiljana Krstajić

Dr Ljiljana Krstajić

Rođena je u Beogradu, osnovnu i srednju školu završila na Cetinju, Medicinski fakultet u Beogradu-1988 godine, kao i specijalizaciju iz pedijatrije 1997 god.

Dr Slobodan Vranješ

Dr Slobodan Vranješ

Medicinski fakultet je  završio 1983. godine, a specijalistički ispit iz pedijatrije položio 1991. na Medicinskom Fakultetu u Beogradu.
Dr Gordana Jelušić

Dr Gordana Jelušić

Dr Gordana Jelušić, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom. Rođena 30.09.1972 godine u Beogradu. Gimnaziju završila u Mladenovcu. Diplomirala na Medicinskom Fakultetu u Beogradu.

Dr Mira Samardžić

Dr Mira Samardžić

Konsultant: Prof dr Mira Samardžić, pedijatar-endokrinolog Instituta za bolesti djece KCCG