Dnevna bolnica

Prateći savremene trendove medicine koji uz adekvatnu terapiju i brižljiv monitoring pacijenata podrazumjevaju i smanjivanje potrebe za hospitalizacijom, u sklopu sve tri naše ustanove oformirili smo i Dnevnu bolnicu.

Pedijatrijske ordinacije

Prevencija je ključni aspekt rada u pedijatrijskoj ambulanti što podrazumijeva redovne sistematske preglede novorođenčadi,  beba,  savjete o dojenju, ishrani i njezi djeteta.

Biohemijska laboratorija

Radimo sve hematološke, biohemijske i imuno-hemijske analize. Prateći potrebe savremene dijagnostike  u stalnoj koordinaciji sa doktorima, konstantno uvodimo nove analize i one se rade najnovijim metodama.

Ambulanta opšte medicine sa kućnim liječenjem

Specifičnost ordinacije u Budvi je Ambulanta opšte medicine sa kućnim liječenjem i specijalistička ambulanta iz pedijatrije u kojoj može da se tretira kompletna “ljetnja patologija”.

Specijalistička ambulanta iz pulmologije sa laboratorijom za funkcionalnu dijagnostiku pluća

U okviru pulmološke ordinacije postoji savremena laboratorija za funkcionalnu dijagnostiku plućnih oboljenja sa kabinom za tjelesnu pletizmografiju  kojom se najpreciznije odredjuju svi plućni kapaciteti i protoci.

Mikrobiološka laboratorija

Imajući u vidu da je za uspijeh u pružanju medicinske podrške neophodna bliska saradnja laboratorijske dijagnostike i kliničke prakse, Milmedika je pored Biohemijske nedavno otvorila i Mikrobiološku laboratoriju.