Interna medicina i kardiologija

Interna medicina

U ambulanti interne medicine , bavimo se prevencijom i lijecenjem pacijenata sa rizikom za razvoj kardiovaskularnih oboljenja .Internisticko – kardioloski pregeld obuhvata detalnju anamnezu , klinički pregled sa EKG a prema potrebi holtere EkG , Holter TA , ergometriju- test fizickim opterecenjem na pokretnoj traci / Schiler -CArdiovit CS touch200 – platforma , ultrazvucni pregledi na Philips Afiniti 50 aparatu nove generacije sa mogucnostima detaljne analize zida srcanog aCMQ.U fokusu su otkrivanje predisponirajucih stanja , korekcij afaktora rizika , otkrivanje prehipertenzije , predijabetesa , metabolicki sindrom .
Sistem srca i krvnih sudova / KVS / je anatomski i jos vise fizioloski -funkcionalno jedna cjelina ,sistem neodvojivih komponenti , gdje prepoznavanjem promjena ili poremecaja u jednom njegovom segmentu dobijamo priliku /mogucnost da procjenimo rizik od nastajanja KVS dogadjaja u buducnosti i mogucnosti lijecenja postojecih poremecaja – Angine pektoris , Akutnog koronarnog sindroma , mozdanog udara . Zato je vazno na prvom pregledu uraditi /TM , TV , BMI , obime-antropometrijska mjerenja , ABI , EKG , TA , laboratorijske analize , a na osnovu ucinjenog kreirati dalje modalitete pregleda i terapiju .
Rastuća stopa obolijevanja gojaznosti , arterijske hipertenzije , secerne bolesti zahtijevaju od ljekara sveobuhvatno sagledavanje i pristup jer je sistem srca i krvnih sudova odnosno njegov efektorni organ / endotel -sloj celija koji oblazu unutrasnjost krvnog suda najvulneralbiniji dio ovog sistema , a pogodjen je pojedinacno i zbirno poremecajima u metabolizmu masti , secera , neregulisanim krvnim pritiskom .
Kroz razlicite modele pregleda , kreirane prema individualnom profilu pacijenat / prethodna anamneza , genetska predispozicija , struktuiirace se osnovnii , prosireni , menadzerski pregled sa predlogom mjera , dinamikom i potrebom daljih kontrola , misljenja o stanju zdravlja pojedinca.

Milmedika – interna medicinu sa ergometrijom i kabinetom za ultrazvucnu dijagnostiku kardiološkoj ambulanti provodimo pretrage za rano otkrivanje bolesti srca i velikim krvnim sudovima i lijecenje i pracenje bolesnika sa ustanovljenim srcanim oboljenjim Ambulanta je opremljen je savremenom opremom za dijagnostiku, lijecenje i praćenje kardiovaskularnog statusa bolesnika.

• Dijagnostika i liječenje aritmija
• Dijagnostika i liječenje hipertenzije
• Dijagnostika i farmakološko liječenje srčanog popuštanja
• Dijagnostika i liječenje bolesnika s koronarnom bolesti srca-

Kardiološki pregledi

Doktor specijalista interne medicine- kardiolog  – obavlja klinički  pregled pacijenta.

Pregled kardiologa obuhvata:

 • anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama, razlogu posjete
 • uvid u raniju medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
 • fizikalni pregled (inspekciju, palpaciju, auskultaciju, mjerenje pritiska)
 • savjet i preporuku za dalje liječenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o  eventualnoj dodatnoj dijagnostici (rentgensko snimanje,ultrazvuk srca, test  fizickim opterećenjem, koronarografija….)

Fizikalni pregled uključuje: inspekciju–posmatranje,  palpaciju -opipavanje i auskultaciju – slušanje.
Auskultacija – slušanje  rada srca i pluća se obavlja uz pomoć instrumenta koji se zove  stetoskop.
Mjerenje arterijskog krvnog pritiska  (sistolnog -tzv. gornjeg pritiska i dijastolnog-tzv. donjeg pritiska).

Ukoliko imate neku od sljedećih tegoba može postojati potreba da obavite pregled kod interniste kardiologa:

 • bol u grudima (stezanje, pritisak)
 • osjećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
 • gušenje, otežano disanje, nedostatak vazduha
 • malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu
 • oticanje potkolenica
 • Klinički pregled i sistematski preventivni pregledi oblast  interne medicine i  kardiologije
 • EKG – elektrokardiografija – graficki zapis srcanog sprovodjenja elektricnog impulsa
 • Ultrazvucni pregled srca s analizom dimenzija i volumena srcanih supljina , kontraktilnosti miokarda , procjenom  morfologije srca i valvula Collor doplerom  , sa   hemodinamskim mjerenjima PW i CW  ,
 • Analiza deformacije miokarda / strain rate – speckle tracking // aCMQ sofver Philips Affiniti 50 G
 • Ergometrija (test fizičkim opterećenjem) s procjenom funkcionalnog kapaciteta i analizom koronarne rezerve / skrining ishemijske bolesti sra , sistematski pregledi , pregledi sportista , procjena funkcionalnog kapaciteta )
 • Stres eho test – fizickim opterećem ili farmakološki- dobutaminski test ) / Kod pacijenata koji već imaju ugrađene stentova ili bypass, može se utvrditi ili  prohodnost ili   stenoza stentova ili graftova i potreba za novom rekoronarografijom, a može da se prati efekat dosadašnjeg liječenja, kao i postojanjae vijabilnog tkiva srca/
 • Kontinuirano 24h mjerenje krvnog  pritiska -ABPM/ HOLTER krvnog pritiska – za otkrivanje maskirane hipertenzije , hipertenzije , hipertenzija bijelog mantila, OSA opstruktivne sleep apnee , procjena KVS rizika
 • Kontinuirano 24h snimanje EKG-a -HOLTER EKG – analiza aritmija, poremećaja provođenja te mogućih uzroka vrtoglavica i gubitka svijesti
Kako Vam možemo pomoći?