Dr Maja Kavarić

Dr Maja Kavarić

spec. pedijatar hematolog

Dr. Maja Kavarić, pedijatar hematolog u Institutu za bolesti djece KCCG.Medicinski fakulet je završila u Beogradu, sa prosječnom ocjenom 9,0. Specijalizaciju iz pedijatrije i užu specijalizaciju iz dječje hematologije takođe je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.