Dnevna bolnica

za ugodan boravak

Pedijatrijska ambulanta

Prevencija je ključni aspekt

Biohemijska laboratorija

konstantno uvodimo nove analize

Mikrobiološka laboratorija

uspijeh u pružanju medicinske podrške

Opšta medicina

sa kućnim liječenjem

Pulmologija

sa funkcionalnom dijagnostikom