Dr Vilma Pejaković

Dr Vilma Pejaković

spec. pedijatar

Rođena 31.03.1958. g. u Puli. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Puli. Medicinski fakultet u Rijeci upisuje 1976.g. i završava ga 1982. Dvije godine radi u Medicinskom centru u Puli kao ljekar opšte prakse. Od 1984. godine zaposlena u Dječjem dispanzeru u Nikšiću. Specijalizaciju iz pedijatrije započinje na Dječjoj klinici Medicinskog fakulteta u Zagrebu i završava je 1991.g. na Institutu za bolesti majke i deteta u Beogradu.

Kao pedijatar radi u Dječjem dispanzeru Doma zdravlja u Nikšiću do 2007. g. kada prelazi u privatnu ambulantno-polikliničku ustanovu „Milmedika“ gdje radi i danas. Autor i koautor je više naučnih radova, te učesnik svjetskih i domaćih kongresa i simpozijuma.