dr Dimitrije Rovčanin

dr Dimitrije Rovčanin

internista

Obrazovanje:

Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet Podgorica
Upisao / završio: 2003/2010
Stepen: doktor medicine, prosječna ocjena tokom studija 9.19

Univezitet u Beogradu, Medicinski fakultet
Upisao / završio: 2014/2020
Stepen: specijalista interne medicine

Radno iskustvo:

JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane
Izabrani doktor za odrasle
Period rada: 2011.-2014.

JZU Klinički centar Crne Gore – Klinika za bolesti srca
Specijalista interne medicine
Period rada: 2014.- i dalje