Dr Dušanka Novosel

Dr Dušanka Novosel

spec. pedijatar gastroenterolog

Obrazovanje:

2006 – Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2007 – Upisala doktorske studije na Medicinskom fakultetu UCG, teza u progresu.
II-VIII/2009 – Edukacija iz oblasti pedijatrijske gastroenterologije na UDK Tiršova, pod mentorstvom Prof dr Vojislav Perišić  FRCPch.
VI-VIII/2010 – Edukacija iz oblasti pedijatrijske gastroenterologije na UDK Rijeka – Hrvatska, pod mentorstvom Doc dr Irena Barbarić.
2008 – 2014 – Specijalizacija Pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2015 – 2016 – Subspecijalizacija iz oblasti gastroenterologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta  u Beogradu

Radno iskustvo:

2006 – 2008 – JZU DZ Podgorica, DZ Tivat
2008 – i dalje – Institut za bolesti djece, KCCG
2015 – i dalje – Stručni saradnik u nastavi na predmetu pedijatrije Medicinskog fakulteta UCG

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor brojnih radova iz oblasti pedijatrije i pedijatrijske gastroenterologije.
Na Prvoj Evropskoj konferenciji mladih gastroenterologa 2018.g  osvojila nagradu (rad proglašen u pet najboljih nakon usmene prezentacije).
U više navrata učesnik ESPGHAN ljetnjih škola, ESPENOVIH kurseva za kliničku nutriciju, IBD masterclass.
Član je Udruženja pedijatara Crne Gore, Udruženja gastroenterologa Crne Gore.

Polje interesovanja: problemi sa ishranom u dojenačkom uzrastu, refluks i alergija na proteine kravljem mlijeka u dojenačkom uzrastu, opstipacije, funkcionalni poremećaji, inflamatorne bolesti crijeva, transplantacija jetre.