Dr Suzana Ivanović

Dr Suzana Ivanović

spec. endokrinolog
Obrazovanje:
Godine 2000. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Specijalizaciju iz interne medicine zavrsila 2009. a subspecijalizaciju iz oblasti endokrinologije zavrsila 2016. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Radno iskustvo:
U periodu 2000.- 2003. zaposlena u JZU Dom zdravlja Cetinje. Od 2003. pocinje da radi u opstoj bolnici Danilo Prvi Cetinje. Od 2006. do 2009. obavlja specijalisticki staž na Internoj klinici Univerziteta u Beogradu.
Godine 2014. započinje subspecijalisticki staž na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerziteta u Beogradu.
Završila školu ultrazvuka štitaste žlezde 2019. u Specijalnoj bolnici Čigota Zlatibor.
Učesnik je brojnih svetskih i domaćih kongresa, autor i koautor više naučnih radova.