fbpx

Cjenovnik

Cjenovnik

PREGLEDI I USLUGE Cijena
Pregled opšte prakse 30€
Kontrolni pregled opšte prakse (pregled do mjesec dana od prvog pregleda) 20€
Pregled pedijatra 30€
Kontrolni pregled pedijatra (pregled do mjesec dana od prvog pregleda) 20€
Pregled interniste 30€
Subspecijalistički pregledi 40€
Kontrolni pregled subspecijaliste (pregled do mjesec dana od prvog pregleda) 30€
Pregled pulmologa 40€
Pregled kardiologa (EHO srca + EKG) 80€
Pregled urologa 40€
Pregled urologa + EHO 60€
Pregled alergologa 40€
Pregled pedijatar – gastroneterolog 40€
Pregled endokrinologa  50 – 40€
Pregled reumatologa 40€
Pregled pedijatar – hematolog 40€
Uzv srca 40€
Stres eho test – SEHO 100€
Holter EKG-a 50€
Ergometrija (test fizičkim opterećenjem) 40€
Holter krvnog pritiska 50€
Spirometrija/bronhodilatorni test 30€
Bodipletizmografija 40€
SISTEMATSKI PREGLEDI
Paket 1 120€
Paket 2 160€
RADIOLOGIJA
uzv kukova 30€
uzv mekih tkiva 30€
uzv urotrakta 35€
uzv štitaste žlijezde 35€
uzv dojki 40€
uzv abdomena i bubrega 50€
DOPLER
vrata 40€
gornjih ekstremiteta 40€
donjih ekstremiteta 40€
Hiruške intervencije 50-300€
infuziona terapija 30-35 €
intramuskularna terapija – usluga 5€
Intramuskularna terapija 10-15€
EKG 10€
obrada rane 5-50 €
skidanje konaca 5-50 €
timpanometrija 10€
Alergo test (AT) na inhalacione alergene 40€
AT na koži – PRICK – test-nutritivni 50€
AT iz krvi-nutritivni 60€
AT iz krvi-inhalacioni 60€
AT iz krvi-kombinovani 60€
ispiranje uha 30€
kućna posjeta 1. 60€
kućna posjeta 2. 80€
kućna posjeta 3. 100€
ihnalaciona terapija 5€
aspiracija 5€
LABORATORIJA
ALERGO TESTOVI
Protia Allergy – Q64S panel 63 alergena (kombinovani) 100€
Protia Allergy – Q64 inhalatorni panel 64 alergena 90€
Protia Allergy – Q64 food panel 72 alergena 90€
Protia Allergy – Q96M kombinovani panel 107 alergena 140€
HEMATOLOGIJA
Vađenje krvi 0€
Sedimentacija eritrocita 3€
Komplet krvna slika 5€
DKS (leukoformula) 3€
Vrijeme krvarenja 2€
Vrijeme koagulacije 2€
Fibrinogen 3€
Protrombinsko vrijeme 5€
LA (lupus antikoagulans citratna plazma) 15€
Protein C (citratna plazma) 35€
Protein S (citratna plazma) 35€
D-dimer (citratna plazma) 17€
Le-ćelije (citratna plazma) 20€
aPTT (citratna plazma) 15€
Antitrombin III (citratna plazma) 20€
Cjelokupni pregled urina 5€
Ukupni proteini u dnevnom urinu 5€
Mikroalbumini u urinu 15€
Bense-Jones proteini 10€
VMA 20€
KKS+ CRP (Immunoturbidimetric rapid determination) 15€
BIOHEMIJA
Glukoza 2€
Holesterol 2€
Trigliceridi 2€
HDL-holesterol 3€
LDL-holesterol 3€
Urea 2€
Kreatinin u serumu 2€
Kreatinin u urinu 5€
Klirens kreatinina 5€
Mokraćna kiselina 2€
Proteini ukupni 2€
Albumini 2€
Bilirubin ukupni 2€
Bilirubin direktni 2€
AST 2€
ALT 2€
Gama-GT 3€
CK 3€
CK-MB 3€
LDH 3€
AF 3€
KF 5€
Koštana alkalna fosfataza (BAP) 25€
Alfa-amilaza (serum ili urin) 3€
Lipaza 5€
Gvožđe u serumu 3€
TIBC 5€
UIBC 5€
Feritin 15€
Transferin 10€
Kalcijum (ukupni ili jonski) 3€
Kalcijum u urinu 5€
Magnezijum 3€
Fosfor 3€
Bakar 10€
Cink 15€
Homocistein 30€
Ceruloplazmin 20€
Fibrinogen 3€
Kalijum 3€
Natrijum 3€
Litijum 10€
Bikarbonati 20€
Vitamin D 27€
Vitamin B12 20€
Folna kiselina 15€
APO-A 30€
APO-B 30€
GAD 40€
OGTT (0, 30, 60, 90, 120 min) 15€
HbA1c 15€
HORMONI
TSH 6€
T3 6€
T4 6€
Ultra TSH 10€
FT3 10€
TgAt 10€
Anti-TPO 10€
A-TSHR 20€
Tireoglobulin 15€
Kortizol 12€
FSH 8€
LH 8€
Estradiol 8€
Progesteron 8€
Prolaktin 8€
AMH 30€
Noradrenalin (EDTA plazma) 30€
Dopamin 30€
Androstendion 20€
Aldosteron 20€
DHEAS 15€
ACTH (EDTA plazma) 20€
Slobodni estriol 20€
PTH 20€
SHBG 15€
IGF1 (Somatomedin-C) 30€
Dabl test 40€
tripl test 45€
Inhibin – A 30€
Inhibin – B 30€
Testosteron 10€
Slobodni testosteron 20€
Beta-HCG 15€
Hormon rasta (hGH) 25€
17-0H progesteron 15€
Slobodni beta HCG 20€
PAPP-A 20€
Insulin 12€
Insulinska rezistencija (0, 60, 120 min) 50€
Insulinska rezistencija (0, 30, 60, 90, 120 min) 70€
C-peptid 12€
VIRUSI
IMUNOGLOBULINI 13€
TOXO IgG; TOXO IgM 30€
Aviditet na toxoplazmu IgG 13€
RUBELA IgG; RUBELA IgM 30€
Aviditet na rubelu lgG 13€
CMV IgG; CMV IgM 30€
Aviditet na CMV IgG 15€
HSV-1-lgG; HSV-1-IgM 15€
HSV-2-IgG; HSV-2-lgM 15€
BORELIJA IgG; BORELIJA IgM 15€
CHLAMIDIJA IgG; CHLAMIDIJA IgA 15€
LISTERIJA ½A 15€
LISTERIJA 4B 15€
COXACI 1gG; COXACI IgM 15€
EB-V-IgG; EB-V-IgM 15€
VZ-V IgG; VZ-V IgM 15€
BRUCELA IgG; BRUCELA IgM 15€
ADV IgG; ADV IgM 20€
HBP IgG; HBP IgA 15€
HBsAg 15€
Anti HBs 15€
Anti HCV 15€
Anti HIV 15€
TPH 15€
Anti ds DNK 20€
Anti HAV IgG; Anti HAV IgM 15€
Hbe Ag 15€
Anti Hbe 15€
Leishmania donovani IgG 20€
Mumps IgG; Mumps IgM 15€
Micoplazma IgG/IgM 15€
Anti HEV IgG; Anti HEV IgM 15€
Parvo B19 IgG; Parvo B19 IgA 15€
RSV IgG; RSV IgM 15€
Rennin (PRA) 45€
Gastrin 40€
BNP (EDTA plazma) 30€
Cistatin-C 70€
IGF BP3 25€
Genetske trombofilije (citratna plazma) 350€
Kariotipizacija (plazma sa heparinom) 150€
Beta 2 GP1 IgG; Beta 2 GP1 IgM 20€
5 HIAA (24 časovni urin) 25€
Mikoplazma pneumoniae lgG 30€
Mikoplazma pneumoniae IgM 30€
TORCH 80€
TESTOVI DROGA
Heroin, morfijum 10€
Kokain 10€
Marihuana 10€
10 testova 30€
5 testova 20€
TUMOR MARKERI
CEA 15€
AFP 15€
PSA 15€
Slobodni PSA 15€
CA-125 15€
CA-15.3 15€
CA-19.9 15€
CA-72.4 (rectum) 15€
Kalcitonin 15€
CA-50 (gastro) 25€
Nse (pluća mikrocelularni) 15€
CIFRA 21 (pluća adeno-planocelularni) 15€
SCC 30€
Beta2 mikroglobulin (bubreg) 30€
UBC (bešika) 40€
Cross laps (marker za kosti) 20€
Hromogranin A 35€
HE4 25€
REUMATOLOŠKI TESTOVI
CRP (kvantitativno) 5€
AST-0 (kvantitativno) 5€
Troponin T 20€
Reuma factor 5€
Walerrose 5€
C3 Komplement 5€
C4 Komplement 5€
ANA (anti nuklearna antitijela) 10€
AMA-M₂ IgG (anti mitohond,antitijela) 15€
IgE 15€
Prokalcitonin 25€
IL6 25€
APA-T IgG (antifosfolipidna antitijela) 15€
APA-T IgM (antifosfolipidna antitijela) 15€
ACA-T IgG (antikardiolipinska antitijela) 15€
ACA-T IgM (antikardiolipinska antitijela) 15€
lmunoglobulini (IgG, IgA, IgM) 15€
TB test (test na tuberkulozu) 15€
AGA-T IgG (antiglijadinska antitijela) 15€
AGA-T IgM (antiglijadinska antitijela) 15€
Chlamidija izolacija 15€
Anti spermatozoidna antitijela 30€
Alfa 1 – antitripsin 14€
Asma (anti glatkomišićna antitijela) 15€
P-Anca (MPO) 15€
C-Anca (RP3) 15€
Tkivna trans glutaminaza lgG 15€
Tkivna trans glutaminaza IgA 15€
Anti ovarijalna antitijela 30€
Anti SSA/Ro 15€
Anti SSB/La 15€
Anti Sm 15€
Anti CCP IgG 15€
CIC 20€
CH-50 20€
Anti LKM₁ IgG 15€
Anti AchR (antitijela na acetilholin) 60€
HPV 100€
MIKROBIOLOGIJA
Dijagnostika – Covid 19
Real Time RT – PCR – SARS CoV 2 50€
Real Time RT – PCR – SARS CoV 2 (24) 50€
Brzi – rapid Ag test na SARS CoV 2 ( Biosensor) 15€
Antibody SARS CoV 2 ECLIA Roche 17€
Antibody SARS CoV 2 ELISA IgG 17€
Antibody SARS CoV 2 ELISA IgM 1 17€
Antibody SARS CoV 2 S (spike) Roche 20€
BRIS GRLA – BAK. 9€
BRIS NOSA – BAK. 9€
BRIS JEZIKA – BAK. 10€
BRIS USNE ŠUPLjINE – BAK. 10€
BRIS GRLA – GLjIVICE 5€
BRIS NOSA – GLjiVICE 5€
BRIS JEZIKA – GLjIVICE 5€
BRIS USNE ŠUPLjINE – GLjIVICE 5€
KULTURA ISPLjUVKA – BAK. 10€
KULTURA ISPLjUVKA – GLjIVICE 5€
BRIS OKA – BAK. 10€
BRIS UHA – BAK. 10€
BRIS OKA – GLjIVICE 5€
BRIS UHA – GLjIVICE 5€
STREPTOCOCCUS LATEX brzi test 20€
BRIS KOŽE – BAK. 10€
BRIS KOŽE – GLjIVICE 5€
BRIS RANE (AEROBNI USL.) – BAK. 10€
PUNKTAT (AEROBNI USL.) – BAK. 10€
BRIS DOJKE – BAK. 10€
URINOKULTURA – BAK. 10€
URINOKULTURA – GLjIVICE 5€
KOPROKULTURA – BAK. (salmonella sp ,shigella sp i E.Coli 0 157) 10€
STOLICA (kultura na Campylobacter spp) 10€
STOLICA – GLjIVICE 5€
REKTALNI BRIS – BAK. 10€
REKTALNI BRIS – GLjIVICE 5€
STOLICA NA PARAZITE 10€
STOLICA NA PROTOZOE 10€
PERIANALNI BRIS 8€
ROTA I ADENO virusi STOLICA 15€
TOXIN cl. diff. A + B 20€
HELIKOBAKTER IZ STOLICE 15€
STOLICA NA OKULTNO KRVARENJE (bez pripreme) 10€
TEST NA PRISUSTVO CALPROTEKTIN-a 35€
SPERMOKULTURA – BAK. 10€
BRIS GLANSA – BAK. 10€
BRIS URETRE – BAK. 10€
BRIS URETRE – GLJIVICE 5€
BRIS VULVE – BAK. 10€
BRIS VULVE – GLJIVICE 5€
BRIS VAGINE – BAK. 10€
BRIS VAGINE – GLJIVICE 5€
BRIS CERVIKSA – BAK. 10€
BRIS CERVIKSA – GLJIVICE 5€
VAGINALNI SEKRET (GRUPA) 10€
TRICHOMONAS VAGINALIS 10€
N. gonorrhoeae (dir.mikr-preparat) 10€
Chlamidia trahornatis-genitalni bris 12€
MycropIasma+ureaplasma¬genitalni bris 30€
AMINSKI TEST 5€
ADENO-RESPIRATORNI VIRUS (test) 15€
UZ. VAG I CERV. BRISA 5€
DERMATOMIKOZE NATIVNI MIKR.PREPARAT (nokti, dlake, koža) 8€
GljIVICE ( candida spp) 5€
MIKOLOŠKA KULTURA ( dermatophiti) 10€
DEMODEX 10€
INFLUENCA A (brzi test) 15€
MIKROB. NALAZ ZA VRTIĆ (grlo, perianalni) 15€
MIKROB. NALAZ ZA VRTIĆ (grlo, nos, perianalni) 25€
ENTEROVIRUS-TEST-FECES 15€
ADENO-ROTA I ENTEROVIRUS-FECES 20€
KOPROKULTURA – BAK.+ CAMPYLOBACTER SP 20€
HEMOKULTURA 35€
RTG usluge
Rentgen kraniograma (Town, Altschul) 30€
Rentgen sinusa 30€
Rentgen maksilarnih sinusa 30€
Rentgen sinusa sa profilima 40€
Rentgen orbita 30€
Rentgen optičkog kanala po Rhese-u 35€
Rentgen mastoida (Schuller) 30€
Rentgen piramida (Mayers, Stenvers) 30€
Rentgen selle turcike 30€
Rentgen kostiju lica 30€
Rentgen kostiju lica sa profilima 40€
Rentgen nosa/profili 30€
Rentgen nosa sa profilima 40€
RTG maxillae, mandibule, temporomandibularnog zgloba 30€
Rentgen cervikalne (vratne) kičme 30€
Rentgen torakalnog dijela kičme 30€
Rentgen lumbalne (slabinske) kičme i sakruma 30€
Rentgen cijele kičme 75€
Rentgen ramena 30€
Rentgen nadlaktice/obje 30/45€
Rentgen lakta/oba 30/45€
Rentgen podlaktice/obje 30/45€
Rentgen šake/obje 30/45€
Rentgen ručnog zgloba/oba 30/45€
Rentgen pluća i srca 35€
Rentgen pluća sa profilom 35€
Rentgen abdomena nativno 30€
Rentgen urotrakta 30€
Rentgen karlice 30€
Rentgen kuka 30€
Rentgen nadkoljenice/obje 30/45€
Rentgen koljena /oba 30/45€
Rentgen podkoljenice /obje 30/45€
Rentgen skočnog zgloba 30/45€
Rentgen stopala /oba 30/45€
Rentgen pete/obje 30/45€

Kako Vam možemo pomoći?