Cjenovnik

Cjenovnik

 

PREGLEDI I USLUGECijena
Pregled opšte prakse i pedijatra20 €
Kontrolni pregled15 €
Pregled interniste30 €
Subspecijalistički pregledi30 €
Kontrolni pregled subspecijaliste20 €
Pregled pulmologa30 €
Pregled kardiologa ( EHO srca +EKG)60 €
Pregled urologa30 €
Pregled alergologa30 €
Pregled pedijatar -gastroneterolog30 €
Pregled endokrinologa30 €
Pregled reumatologa30 €
Pregled pedijatar-hematolog30 €
Uzv srca40 €
Stres eho test -SEHO100 €
Holter EKG-a50 €
Ergometrija( test fizičkim opterećenjem)40 €
Holter krvnog pritiska40 €
Spirometrija/bronhodilatorni test30 €
SISTEMATSKI PREGLEDI
Paket 190 €
Paket 2130 €
RADIOLOGIJA
uzv kukova30 €
uzv mekih tkiva30 €
uzv urotrakta30 €
uzv štitaste žlijezde30 €
uzv dojki30 €
uzv abdomena i bubrega40 €
DOPLER
vrata40 €
gornjih ekstremiteta40 €
donjih ekstremiteta40 €
Hiruške intervencije5-200 €
infuziona terapija20-30-40 €
intramuskularna terapija – usluga5 €
Intramuskularna terapija 110 €
Intramuskulrna terapija 215 €
obrada rane5-50 €
skidanje konaca5-50 €
timpanometrija10 €
Alergo test (AT) na inhalacione alergene30 €
AT na koži- PRICK -test-nutritivni40 €
AT iz krvi-nutritivni60 €
AT iz krvi- inhalacioni60 €
AT iz krvi-kombinovani60 €
ispiranje uha60 €
kućna posjeta 1.60 €
kućna posjeta 2.80 €
kućna posjeta 3.100 €
ihnalaciona terapija5 €
aspiracija5 €
LABORATORIJA
HEMATOLOGIJA
Vađenje krvi2 €
Sedimentacija eritrocita3 €
Komplet krvna slika5 €
DKS (leukoformula)3 €
Vrijeme krvarenja2 €
Vrijeme koagulacije2 €
Protrombinsko vrijeme5 €
LA (lupus antikoagulans citratna plazma)15 €
Protein C (citratna plazma)35 €
Protein S (citratna plazma)35 €
D-dimer (citratna plazma)20 €
Le-ćelije (citratna plazma)20 €
aPTT (citratna plazma)15 €
Antitrombin III (citratna plazma)20 €
Cjelokupni pregled urina5 €
Ukupni proteini u dnevnom urinu5 €
Mikroalbumini u urinu15 €
Bense-Jones proteini10 €
VMA20 €
BIOHEMIJA
Glukoza2 €
Holesterol2 €
Trigliceridi3 €
HDL-holesterol3 €
LDL-holesterol2 €
Urea2 €
Kreatinin u serumu2 €
Kreatinin u urinu2 €
Klirens kreatinina5 €
Mokraćna kiselina2 €
Proteini ukupni2 €
Albumini3 €
Bilirubin ukupni2 €
Bilirubin direktni2 €
AST2 €
ALT2 €
Gama-GT3 €
CK2 €
CK-MB3 €
LDH3 €
AF3 €
KF5 €
Koštana alkalna fosfataza (BAP)25 €
Alfa-amilaza (serum ili urin)3 €
Lipaza5 €
Gvožđe u serumu5 €
TIBC5 €
UIBC5 €
Feritin15 €
Transferin10 €
Kalcijum (ukupni ili jonski)3 €
Kalcijum u urinu5 €
Magnezijum5 €
Fosfor3 €
Bakar10 €
Cink15 €
Homocistein30 €
Ceruloplazmin20 €
Fibrinogen3 €
Kalijum3 €
Natrijum3 €
Litijum10 €
Bikarbonati20 €
Vitamin D30 €
Vitamin B1220 €
Folna kiselina15 €
APO-A30 €
APO-B30 €
GAD40 €
OGTT20 €
HbA1c15 €
HORMONI
TSH6 €
T36 €
T46 €
Ultra TSH10 €
FT310 €
TgAt10 €
Anti-TPO10 €
A-TSHR20 €
Tireoglobulin15 €
Kortizol15 €
FSH8 €
LH8 €
Estradiol10 €
Progesteron10 €
Prolaktin8 €
AMH35 €
Noradrenalin (EDTA plazma)30 €
Dopamin30 €
Androstendion20 €
Aldosteron20 €
DHEAS15 €
ACTH (EDTA plazma)20 €
Slobodni estriol20 €
PTH20 €
SHBG20 €
IGF1 (Somatomedin-C)30 €
Inhibin – A30 €
Inhibin – B30 €
Testosteron10 €
Slobodni testosteron20 €
Beta-HCG15 €
Hormon rasta (hGH)25 €
17-0H progesteron15 €
Slobodni beta HCG20 €
PAPP-A20 €
Insulin15 €
C-peptid15 €
IMUNOGLOBULINI13 €
TOXO IgG; TOXO IgM30 €
Aviditet na toxoplazmu IgG13 €
RUBELA IgG; RUBELA IgM30 €
Aviditet na rubelu lgG13 €
CMV IgG; CMV IgM30 €
Aviditet na CMV IgG15 €
HSV-1-lgG; HSV-1-IgM15 €
HSV-2-IgG; HSV-2-lgM15 €
BORELIJA IgG; BORELIJA IgM15 €
CHLAMIDIJA IgG; CHLAMIDIJA IgA15 €
LISTERIJA ½A15 €
LISTERIJA 4B15 €
COXACI 1gG; COXACI IgM15 €
EB-V-IgG; EB-V-IgM15 €
VZ-V IgG; VZ-V IgM15 €
BRUCELA IgG; BRUCELA IgM15 €
ADV IgG; ADV IgM20 €
HBP IgG; HBP IgA15 €
HBsAg15 €
Anti HBs15 €
Anti HCV15 €
Anti HIV15 €
TPH15 €
Anti ds DNK20 €
Anti HAV IgG; Anti HAV IgM15 €
Hbe Ag15 €
Anti Hbe15 €
Leishmania donovani IgG20 €
Mumps IgG; Mumps IgM15 €
Micoplazma IgG/IgM15 €
Anti HEV IgG; Anti HEV IgM15 €
Parvo B19 IgG; Parvo B19 IgA15 €
RSV IgG; RSV IgM15 €
Rennin (PRA)45 €
Gastrin40 €
BNP (EDTA plazma)30 €
Cistatin-C70 €
IGF BP325 €
Genetske trombofilije (citratna plazma)350 €
Kariotipizacija (plazma sa heparinom)150 €
Beta 2 GP1 IgG; Beta 2 GP1 IgM20 €
5 HIAA (24 časovni urin)25 €
Mikoplazma pneumoniae lgG30 €
Mikoplazma pneumoniae IgM30 €
TORCH80 €
TESTOVI DROGA
Heroin, morfijum10 €
Kokain10 €
Marihuana10 €
10 testova30 €
5 testova20 €
TUMOR MARKERI
CEA16 €
AFP16 €
PSA16 €
Slobodni PSA20 €
CA-12516 €
CA-15.316 €
CA-19.916 €
CA-72.4 (rectum)20 €
Kalcitonin15 €
CA-50 (gastro)25 €
Nse (pluća mikrocelularni)16 €
CIFRA 21 (pluća adeno-planocelularni)16 €
SCC30 €
Beta2 mikroglobulin (bubreg)30 €
UBC (bešika)40 €
Cross laps (marker za kosti)20 €
Hromogranin A35 €
HE430 €
REUMATOLOŠKI TESTOVI
CRP (kvantitativno)5 €
AST-0 (kvantitativno)5 €
Troponin T20 €
Reuma factor5 €
Walerrose5 €
C3 Komplement10 €
C4 Komplement10 €
ANA (anti nuklearna antitijela)15 €
AMA-M₂ IgG (anti mitohond,antitijela)15 €
APA-T IgG (antifosfolipidna antitijela)15 €
APA-T IgM (antifosfolipidna antitijela)15 €
ACA-T IgG (antikardiolipinska antitijela)15 €
ACA-T IgM (antikardiolipinska antitijela)15 €
lmunoglobulini (IgG, IgA, IgM)15 €
TB test (test na tuberkulozu)15 €
AGA-T IgG (antiglijadinska antitijela)15 €
AGA-T IgM (antiglijadinska antitijela)15 €
Chlamidija izolacija15 €
Anti spermatozoidna antitijela30 €
Alfa 1 – antitripsin20 €
Asma (anti glatkomišićna antitijela)15 €
P-Anca (MPO)15 €
C-Anca (RP3)15 €
Tkivna trans glutaminaza lgG15 €
Tkivna trans glutaminaza IgA15 €
Anti ovarijalna antitijela30 €
Anti SSA/Ro15 €
Anti SSB/La15 €
Anti Sm15 €
Anti CCP IgG15 €
CIC20 €
CH-5020 €
Anti LKM₁ IgG15 €
Anti AchR (antitijela na acetilholin)60 €
HPV100 €
MIKROBIOLOGIJA
BRIS GRLA – BAK.9 €
BRIS NOSA – BAK.9 €
BRIS JEZIKA – BAK.10 €
BRIS USNE ŠUPLjINE – BAK.10 €
BRIS GRLA – GLjIVICE5 €
BRIS NOSA – GLjiVICE5 €
BRIS JEZIKA – GLjIVICE5 €
BRIS USNE ŠUPLjINE – GLjIVICE5 €
KULTURA ISPLjUVKA – BAK.10 €
KULTURA ISPLjUVKA – GLjIVICE5 €
BRIS OKA – BAK.10 €
BRIS UHA – BAK.10 €
BRIS OKA – GLjIVICE5 €
BRIS UHA – GLjIVICE5 €
STREPTOCOCCUS LATEX brzi test20 €
BRIS KOŽE – BAK.10 €
BRIS KOŽE – GLjIVICE5 €
BRIS RANE (AEROBNI USL.) – BAK.10 €
PUNKTAT (AEROBNI USL.) – BAK.10 €
BRIS DOJKE – BAK.10 €
URINOKULTURA – BAK.10 €
URINOKULTURA – GLjIVICE5 €
KOPROKULTURA – BAK.( salmonella sp ,shigella sp i E.Coli 0 157)10 €
STOLICA (kultura na Campylobacter spp)10 €
STOLICA – GLjIVICE5 €
REKTALNI BRIS – BAK.10 €
REKTALNI BRIS – GLjIVICE5 €
STOLICA NA PARAZITE10 €
STOLICA NA PROTOZOE10 €
PERIANALNI BRIS8 €
ROTA I ADENO virusi STOLICA15 €
TOXIN cl. diff. A + B20 €
HELIKOBAKTER IZ STOLICE15 €
STOLICA NA OKULTNO KRVARENJE ( bez pripreme)10 €
TEST NA PRISUSTVO CALPROTEKTIN-a35 €
SPERMOKULTURA – BAK.10 €
BRIS GLANSA – BAK.10 €
BRIS URETRE – BAK.10 €
BRIS URETRE – GLJIVICE5 €
BRIS VULVE – BAK.10 €
BRIS VULVE – GLJIVICE5 €
BRIS VAGINE – BAK.10 €
BRIS VAGINE – GLJIVICE5 €
BRIS CERVIKSA – BAK.10 €
BRIS CERVIKSA – GLJIVICE5 €
VAGINALNI SEKRET (GRUPA)10 €
TRICHOMONAS VAGINALIS10 €
N. gonorrhoeae (dir.mikr-preparat)10 €
Chlamidia trahornatis-genitalni bris12 €
MycropIasma+ureaplasma¬genitalni bris30 €
AMINSKI TEST5 €
ADENO-RESPIRATORNI VIRUS (test)15 €
UZ. VAG I CERV. BRISA5 €
DERMATOMIKOZE NATIVNI MIKR.PREPARAT (nokti, dlake, koža)8 €
GljIVICE ( candida spp)5 €
MIKOLOŠKA KULTURA ( dermatophiti)10 €
DEMODEX10 €
INFLUENCA A (brzi test)15 €
MIKROB. NALAZ ZA VRTIĆ (grlo, perianalni)15 €
MIKROB. NALAZ ZA VRTIĆ (grlo, nos, perianalni)25 €
ENTEROVIRUS-TEST-FECES15 €
ADENO-ROTA I ENTEROVIRUS-FECES20 €
KOPROKULTURA – BAK.+ CAMPYLOBACTER SP20 €
HEMOKULTURA35 €

 

Kako Vam možemo pomoći?