Internistički pregled obavlja doktor specijalista za bolesti unutrašnjih organa, internista, koji analizira simptome i znake, prati fizički i psihološki aspekt, upućuju na dalje konsultativne preglede ukoliko je potrebno.

Navešćemo najčešća stanja/simptome i znake kod kojih je potreban pregled interniste:

 • bol u grudima
 • bol u stomaku/abdomenu
 • glavobolja
 • nesvjestica
 • povišena temperatura
 • alergija
 • kašalj
 • gušenje
 • tegobe sa varenjem
 • tegobe sa mokrenjem
 • uvećane limfne žlijezde
 • bolovi u leđima, vratu i zglobovima, nogama, rukama
 • otoci, promjene na koži, zamor, malaksalost

Pregled interniste je potreban u okviru pripreme za operaciju (preoperativu priprema), kod praćenja postoperativnog toka, tokom vašeg liječenja predložiće dalje pretrage i konsultcije/pregled subspecijalista.

Internistički pregled se sastoji od:

 • Uzimanja anamneze – razgovor sa pacijentom o sadašnjim tegobama, drugim oboljenjima, prethodnim operacijama, bolestima u porodici, navikama …
 • kliničkog pregleda,
 • mjerenja krvnog pritiska (TA tensio arterialis)
 • EKG-a i drugih dijagnostičkih postupaka.

Internista obavlja i preventivne preglede kao i skrining zdravlja koji se preporučuje najmanje jedanput godišnje u smislu procjena fizičkog i mentalnog zdravlja.

Grane interne medicine su:

 • Kardiologija, oboljenja srca i krvnih sudova.
 • Endokrinologija, oboljenja endokrinog sistema/ žlijezda sa unutrašnjim lučenjem
 • Gastroenterohepatologija, oboljenja organa za varenje
 • Hematologija, oboljenja krvi i krvotvornih organa
 • Nefrologija, oboljenja bubrega
 • Pulmologija, oboljenja pluća / organa za disanje.
 • Reumatologija, reumatske bolesti.
 • Alergologija, Onkologija  …..