Obzirom da je naš cilj da pacijent dobije sveobuhvatnu medicinsku uslugu, sve naše ordinacije, osim laboratorijskog punkta u Tivtu, imaju  udobno opremljene prostorije sa krevetima za dnevni boravak pacijenata koji primaju intravensku, intramuskularnu i inhalacionu terapiju.  Pacijent pod nadzorom medicinskog osoblja prima ordiniranu terapiju,  što umnogome doprinosi osjećaju sigurnosti i kod pacijenta i kod ljekara, i prema našem dosadašnjem iskustvu znatno olakšava pacijentima proces liječenja.

U slučajevima kada je pacijent u nemogućnosti da dođe u ordinaciju, naš tim je potpuno opremljen za kućne posjete kao i za medicinski transport pacijenta.