Kardiološki pregled obuhvata detaljnju anamnezu, klinički pregled sa EKG a prema potrebi holtere EkG, Holter TA, ergometriju – test fizičkim opterećenjem na pokretnoj traci (Schiler – CArdiovit CS touch 200 – platforma, ultrazvučni pregledi na Philips Afiniti 50 aparatu nove generacije) sa mogućnostima detaljne analize zida srčanog aCMQ.

U fokusu su otkrivanje predisponirajućih stanja, korekcija faktora rizika, otkrivanje prehipertenzije, predijabetesa, metabolički sindrom.

Sistem srca i krvnih sudova / KVS / je anatomski i još više fiziološki – funkcionalno jedna cjelina, sistem neodvojivih komponenti, gdje prepoznavanjem promjena ili poremećaja u jednom njegovom segmentu dobijamo priliku / mogućnost da procjenimo rizik od nastajanja KVS događaja u budućnosti i mogućnosti liječenja postojećih poremećaja – Angine pektoris, Akutnog koronarnog sindroma, moždanog udara. Zato je važno na prvom pregledu uraditi / TM, TV , BMI , obime-antropometrijska mjerenja, ABI, EKG, TA, laboratorijske analize, a na osnovu učinjenog kreirati dalje modalitete pregleda i terapiju.

Rastuća stopa obolijevanja gojaznosti, arterijske hipertenzije, šećerne bolesti zahtijevaju od ljekara sveobuhvatno sagledavanje i pristup jer je sistem srca i krvnih sudova odnosno njegov efektorni organ (endotel – sloj ćelija koji oblažu unutrašnjost krvnog suda) najranjivijii dio ovog sistema, a pogođen je pojedinačno i zbirno poremećajima u metabolizmu masti, šećera, neregulisanim krvnim pritiskom.

Kroz različite modele pregleda, kreirane prema individualnom profilu pacijenat, prethodna anamneza, genetska predispozicija, struktuiraće se osnovni, prošireni, menadžerski pregled sa predlogom mjera, dinamikom i potrebom daljih kontrola, mišljenja o stanju zdravlja pojedinca.

Milmedika – interna medicina sa ergometrijom i kabinetom za ultrazvučnu dijagnostiku, u kardiološkoj ambulanti provodimo pretrage za rano otkrivanje bolesti srca i velikim krvnim sudovima i liječenje i praćenje bolesnika sa ustanovljenim srčanim oboljenjem (doktor internista). Ambulanta je opremljena savremenom opremom za dijagnostiku, liječenje i praćenje kardiovaskularnog statusa bolesnika.

• Dijagnostika i liječenje aritmija
• Dijagnostika i liječenje hipertenzije
• Dijagnostika i farmakološko liječenje srčanog popuštanja
• Dijagnostika i liječenje bolesnika s koronarnom bolesti srca-

Kardiološki pregledi

Doktor specijalista interne medicine – kardiolog  – obavlja klinički  pregled pacijenta.

Pregled kardiologa obuhvata:

 • anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama, razlogu posjete
 • uvid u raniju medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
 • fizikalni pregled (inspekciju, palpaciju, auskultaciju, mjerenje pritiska)
 • savjet i preporuku za dalje liječenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (rentgensko snimanje, ultrazvuk srca, test fizičkim opterećenjem, koronarografija….)

Fizikalni pregled uključuje: inspekciju – posmatranje,  palpaciju – opipavanje i auskultaciju – slušanje.
Auskultacija – slušanje rada srca i pluća se obavlja uz pomoć instrumenta koji se zove stetoskop.
Mjerenje arterijskog krvnog pritiska (sistolnog – tzv. gornjeg pritiska i dijastolnog – tzv. donjeg pritiska).

Ukoliko imate neku od sljedećih tegoba može postojati potreba da obavite pregled kod interniste kardiologa:

 • bol u grudima (stezanje, pritisak)
 • osjećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
 • gušenje, otežano disanje, nedostatak vazduha
 • malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu
 • oticanje potkolenica

Metode pregleda

 • Klinički pregled i sistematski preventivni pregledi oblast interne medicine i kardiologije
 • EKG – elektrokardiografija – grafički zapis srčanog sprovođenja elektricnog impulsa
 • Ultrazvučni pregled srca sa analizom dimenzija i volumena srčanih šupljina, kontraktilnosti miokarda, procjenom morfologije srca i valvula Collor doplerom, sa hemodinamskim mjerenjima PW i CW
 • Analiza deformacije miokarda / strain rate – speckle tracking aCMQ sofver Philips Affiniti 50 G
 • Ergometrija (test fizičkim opterećenjem) s procjenom funkcionalnog kapaciteta i analizom koronarne rezerve / skrining ishemijske bolesti srca, sistematski pregledi, pregledi sportista, procjena funkcionalnog kapaciteta)
 • Stres eho test – fizičkim opterećem ili farmakološki – dobutaminski test. Kod pacijenata koji već imaju ugrađene stentova ili bypass, može se utvrditi ili prohodnost ili stenoza stentova ili graftova i potreba za novom rekoronarografijom, a može da se prati efekat dosadašnjeg liječenja, kao i postojanja vijabilnog tkiva srca
 • Kontinuirano 24h mjerenje krvnog  pritiska -ABPM/ HOLTER krvnog pritiska – za otkrivanje maskirane hipertenzije, hipertenzije, hipertenzija bijelog mantila, OSA opstruktivne sleep apnea, procjena KVS rizika
 • Kontinuirano 24h snimanje EKG-a  HOLTER EKG – analiza aritmija, poremećaja provođenja te mogućih uzroka vrtoglavica i gubitka svijesti