U okviru pulmološke ordinacije (pulmologija) postoji savremena laboratorija za funkcionalnu dijagnostiku plućnih oboljenja sa kabinom za tjelesnu pletizmografiju  kojom se najpreciznije određuju svi plućni kapaciteti i protoci.

Takođe se neinvazivno može predvidjeti vjerovatno mjesto opstruckije disajnog puta i utvrditi stepen hiperinflacije to jeste naduvanosti pluća (astma) ili emfizema kod hronične opstruktivne bolesti pluća. Tokom ispitivanja rade se i brojni bronhodianamski testovi kao što su testovi nakon fizičkog opterećenja ili nakon primjene bronhodilatatora. Vrši se neinvazivno praćenje vrijednosti kiseonika u krvi to jeste saturacije hemoglobina kiseonikom u svim dobnim skupinama.

Obavljaju se i brojna alergološka ispitivanja in vitro na nutritivne i inhalacione i in vivo na inhalacione alergene.

Težimo daljem razvoju pulmološke laboratorije  u smislu opreme za izvođenje  studija spavanja i spiroergometrije što zajedno sa tjelesnom pletizmografijom će činiti vrhunsku laboratoriju za plućnu dijagnostiku po najstrožijim svjetskim standardima.