U ambulanti opšte medicine Milmedika brzo i efikasno zbrinjavamo brojna najčešća medicinska stanja. Česti zdravstveni problemi poput povišene tjelesne temperature, respiratornih, crijevnih i urinarnih infekcija, manje povrede i sitnije hiruške intervencije, obrade i previjanja rana. Iako se većina bolesti može u skladu sa smjernicama uspješno liječiti i izlječiti na nivou opšte medicine, u slučaju potrebe, pacijent se upućuje na specijalistički pregled koji se većinom mogu izvršiti u Poliklinici Milmedika.

Pregled ljekara opšte prakse podrazumijeva uzimanje anamnestičkih podataka o opštem zdravstvenom stanju pacijenta ili o trenutnoj bolesti, kompletan klinički pregled sa mjerenjem krvnog pritiska, pulsa i saturacije Hgb kiseonikom. Ljekari opšte medicine Milmedike imaju sve vrijeme raspoloživu i brzu laboratorijsku dijagnostiku koja je često potrebna radi postavljanja dijagnoze i određivanja odgovarajuće terapije koja se može sprovesti u dnevnoj bolnici.

Posebna karakteristika opšte ambulante Milmedika je da ljekari koji rade u opštoj praksi imaju više decenijsko iskustvo u radu sa opštom patologijom, a ujedno su i specijalisti drugih oblasti medicine kao što su: pedijatrija, pulmologija, kardiologija, interna medicina, što daje posebnu prednost u efikasnijem zbrinjavanju različitih patoloških stanja.

Ljekari opšte medicine