Category Archives: Novosti

logo milmedika

Poremećaji u ishrani u prvoj godini života i ranom djetinjstvu

Poremećaji u ishrani su čest problem u dječijem uzrastu, javljaju se kod 20-45 % razvojno zdrave djece i do čak 80% djece sa razvojnim poremećajima. Poremećaji u ishrani nisu obavezno praćeni nenapredovanjem ili gubitkom u tjelesnoj masi, ali uprkos tome mogu predstavljati veliki problem za cjelokupnu porodicu.

Poremećaji u ishrani se odnose na tri grupacije: djecu koja imaju poteškoće u hranjenju jer imaju strukturne anomalije orofarinksa i jednjaka, djeca sa neurološkim i neurorazvojnim poremećajima koja zbog osnovnog oboljenja imaju poremećen akt žvakanja i gutanja, i treća grupa, ujedno i najbrojnija, su bihejvioralni problemi sa hranjenjem.

Prof dr Irena Chatoor psihijatar i pedijatar, je širom svijeta prepoznati ekspert u dijagnostikovanju i i tretmanu promećaja u ishrani u ranom djetinjstvu. Njena klasifikacija bihejvioralnih poremećaja u ishrani je uvrštena u revidiiranu psihijatrijsku pubilkaciju „Zero to three“ i predstavlja najšire korišćenu klasifikaciju u kliničkoj praksi. Ova klasifikacija bihejvioralnih poremećaja u ishrani obuhvata 6 subtipova, javljaju se u različitim periodima u procesu usvajanja samog akta hranjenja, imaju jasne dijagnosticke kriterijume, i jako je bitno razlikovati ih jer se tretiraju različito.

  • State of regulation poremećaji u ishrani

U majčinom stomaku beba se kontinuirano hrani, po rodjenju potom mora da se nauči da uspostavi homeostatske ritmicke mehanizme pokazivanja gladi, hranjenja i spavanja. Ukoliko se dati mehanizmi ne uspostave adekvatno dolazi do tkz \”state of regulation\” poremećaja u ishrani. Bebe u riziku za nastanak ovog stanja su prematurusi, bebe sa srčanim manama i bebe sa GERom. Poremećaj se javlja u prva dva mjeseca života, traje minimum dvije nedelje i karakteriše se iregularnim ciklusima hranjenja i spavanja. Bebe su ili previše pospane pa ih teško razbuditi za hranjenje ili su previše uznemirene tokom hranjenja, plaču, vrte glavom, reaguju na svaki zvuk, jednostavno ne mogu da se smire da završe obrok i prekidaju ga. Roditelji su zbunjeni ne prepoznaju bebine signale gladi, uznemireni su, i tako ulaze u začarni krug. Savjet u ovim situacijama je da majka mora pristupiti smireno obroku, najbolje u zamračenoj prostoriji, bez zvučnih i svjetlosnih stimulusa, nekada pomaže i topla kupka sa masažom.

  • Poremećaji reciprociteta u ishrani

Nakon drugog mjeseca života započinje dijadni proces reciprociteta izmedju odojčeta i majke koji se karakteriše kontaktom očima, vokalizacijom i toplim dodirima i najintezivniji je upravo tokom hranjenja. Ukoliko se reciprocitet ne uspostavi neminvono dolazi i do poremećaja u ishrani. Kod tih beba slučajno notiramo malnutriciju kada roditelji dovode bebu zbog nekog drugog kliničkog stanja npr akutne infekcije. Odojče je neuhranjeno sa usporenijim razvojem i odsutnim znacima reciprociteta (osmjehivanje, vizuelni kontakt, bubling). Roditelji nemaju uvid u stanje djeteta ili ga čak poriču. Hospitalizacija ove djece je neophodna zbog observacije hranjenja, eventualno enteralne ishrane putem sonde. Psiholog i socijalni radnik su obavezni dio terapeutskog tima.

  • Infantilna anoreksija

Infantilna anoreksija podrazumijeva odbijanje hrane počev od 6 mjeseca života, obično se dešava tokom tranzicije na ishranu kašikom i početkom samostalnog hranjenja. Ta djeca su urednog psihomotornog razvoja, sitna za uzrast, jednostavno nezainteresovana za hranu i samo bi da se igraju. Za njih se obično kaže da ta djeca imaju težak temperament, da su u „fizioloskom overdrive-u“ i imaju veliki apetit za sve na svijetu osim za hranu. Pojedine studije su pokazale da su majke te djece inače anskioznije, skolne somatizaciji i same imaju problema sa ishranom. Problem koji imaju sa bebom dovodi do inteziviranja anskiozne podloge, osjećaju se bespomoćno, često na kraju pribjegavaju forsiranom hranjenju što dovodi do konflikta na relaciji majka – beba i beba dodatno razvija averziju prema samom činu hranjenja. Prvi korak u tremanu ovog poremećaja je objasniti roditeljima da se ovdje radi o temperamentu djeteta i da je forsirano hranjenje kontraproduktivno. Ne treba insistirati na raznovrsnosti hrane, akcenat da bude na dopremanju kalorija hranom koju najbolje prihvataju uz hiperkalorijske pojačivače iu ishrani. Obroci sa daju po satnici, uvijek u smirenom ambijentu. Dijete treba pustiti da se samo igra a i potom hrani u svojoj stolici (keks, mekane makarone, šargarepa itd) . Obavezna je i evaluacija psihološkog profila majke.

  • Senzorna averzija

Senzorna averzija prema hrani odnosi se na bebe ili djecu koja odbijaju hranu specifičnog ukusa, teksture ili mirisa. Ovu djecu nazivamo probirljivačima tkz picky eaters ima i tokom uvođenja novih namirnica ona grimasiraju ili se zagrcnjava. To se obično dešava kada pređu na novu vrstu mlijeka, na gnječenu hranu, problem imaju da dotaknu hranu ručicama, ili uporno odbijaju određenu vrstu hrane (najčešće voće ili povrće). I ovdje je kontraproduktivno forsirano nuditi namirnice koje djeca ne vole. Ali je ključ u ponavljanim ekspozicijama. Roditeljima savjetujemo da te namirnice stave u svoj tanjir dok zajedno jedu sa djecom, ne bi li se djeca zainteresovala jer je to „hrana za odrasle“. Takođe se savjetuju ponavljane ekspozicije, da se prije svakog obroka ponudi makar jedan zalogaj problematične hrane, kada dijete ispljune, istu ne forsirati dalje i nastaviti sa prihvatljivom hranom, vremenom se ta količina povećava kako se dijete navikava na ukus iste.

  • Posttraumatski poremećaji u ishrani

Nastaju akutno nakon traumatskog događaja povezanog sa hranjenjem (nakon zagrcnjavanja, povraćanja, refluksa, insercije sonde, agresivnog hranjenja). Veća djeca obično nakon zagrcnjavanja razvijaju tkz „choocking“ fobiju, imaju strahove i noćne more da ce se udaviti ako se ponovo budu zagrcnuli. Tretman posttraumtaskog hranjenja beba podrazumijeva primarno tretman psihologa, ali takodje treba sprovesti dijagnostiku koja će isključiti gastroenterološki ili otorinolaringološki problem i smiriti roditelje u domenu da je problem neracionalan i baziran na strahu.

  • Odbijanja hraneudruženo sa odredjenim medicinskim stanjem

Na ovaj poremećaj sumnjamo kada bebe pokazuju znakove gladi, rado započnu obrok ali več nakon 5-15 zalogaja kreće problem, postaju iritabilni i odbijaju isti. Najčešća udružena stanja su kardioplulmonalni problemi kada je beba gladna ali nema snage da sisa, ili refluks gdje beba uzima obrok dok ne dok ne počne da refluksira kisjeli sadržaj što počinje da joj stvara neprijatnost. U ovim situacijama uvijek je imperativ prvo adekvatno sprovesti optimalni medicinski tretman.

Pedijatrijski poremećaji u ishrani se moraju prepoznavati u ranoj fazi i adekvatno tretirati.

 

Dr Dušanka Novosel, pedijatar gastroenterolog
Institut za bolesti djece, Klinički centar Crne Gore

Dječiji kašalj

Kašalj je refleksni, odbrambeni mehanizam, koji nastaje kao posljedica nadražaja sluzokože disajnih puteva. Brojni su uzroci koji ga izazivaju.

Kod bronhitisa, bronhiolitisa, astme, kašalj se javlja u napadima i praćen je zviždanjem u grudima. Povremeni kašalj u toku noći praćen povraćanjem može se javiti kod upale sinusa. Za laringitis je karakterističan grub, promukao kašalj, „kao foka“ ili kao lavež psa. Nekada vraćanje želudačne kiseline u jednjak može kao jedinu manifestaciju imati upravo kašalj.

Suv, dugotrajan kašalj zamara dijete i iscrpljuje ga, pa ga treba suzbijati. Sa druge strane, kada se napad kašlja završava izbacivanjem sekreta, „šlajma“, treba ga podsticati tako što ćemo djetetu dati sirup za iskašljavanje i velike količine tečnosti (u vidu sokova, čaja, supe). Važno je reći da djeca do pete godine najčešće ne umiju da iskašljaju sadržaj iz disajnih puteva, već ga progutaju ili povrate.

Najozbiljniji uzrok kašlja je udisanje stranog tijela. Naime, djeca svoj istraživački duh zadovoljavaju, pored ostalog, i tako što u usta stavljaju razne predmete, pa ako se desi da udahnu npr. zrno kikirikija, prvi znak biće jak i uporan kašalj. Na sreću, kašalj mnogo češće izazivaju virusne i bakterijske infekcije disajnih puteva, koje se uglavnom uspješno liječe. Ali i nakon što se dijete izliječi, kašalj može potrajati još nekoliko nedjelja. Zato treba biti strpljiv. Ukoliko dijete kašlje duže od ovog vremena, potrebno je preduzeti dodatna ispitivanja.

 

Pulmološki tim Milmedike

diabetes day

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

IJZCG: Dijabetes ima svaki deveti odrasli građanin Crne Gore, a svakom trećem oboljelom nije dijagnostikovan

Porast broja oboljelih od dijabetesa u svijetu je i dalje prisutan. Nažalost, ovaj trend više je nego izvjestan i u narednim decenijama ovog vijeka. Prema procjenama Internacionalne dijabetološke federacije, broj odraslih oboljelih od dijabetesa na planeti će se uvećati za preko 50% do 2045. godine. Za isti period očekuje se porast oboljelih od 15% u Evropi.

Otkriven-dijagnostikovan dijabetes ima preko 29 700 odraslih osoba u Crnoj Gori (podaci Registra šećerne bolesti IJZCG i zdravstvena evidencija domova zdravlja). Nacionalna prevalenca dijabetesa iznosi oko 11%. Udio neotkrivenog-nedijagnostikovanog dijabetesa u prevalenci dijabetesa čini  preko 20 000 odraslih osoba. Drugačije rečeno, dijabetes ima svaki deveti odrasli građanin Crne Gore, a svakom trećem oboljelom dijabetes nije dijagnostikovan.

Radno sposobno stanovništvo je u velikom riziku od obolijevanja i razvoja komplikacija dijabetesa u Crnoj Gori. Godišnje, među otkrivenim osobama oboljelima od dijabetesa  mlađi od 65 godina čine 60%. Komplikacije ima 9% dijagnostikovnih. Polovina oboljelih koji imaju komplikacije mlađa je od 65 godina.

Usvojene životne navike koje vode ka fizičkoj neaktivnost i porastu tjelesne mase sa pojavom porasta abdominalne (trbušne) gojaznosti direktno doprinose razvoju dijabetesa tipa 2. Među odraslim stanovnicima Crne Gore oboljelim od dijabetesa zastupljenost dijabetesa tipa 2 iznosi oko 95%. Takođe se evidentira visoka zastupljenost fizički neaktivnih pacijenata (40%), kao i pacijenata sa povišenom tjelesnom masom (80%), i onih koji su razvili rizičnu abdominalnu gojaznost (70%).

Svake godine između 30 i 40 osoba mlađih od 20 godina razboli se od dijabetesa u Crnoj Gori. Kod starijih od 15 godina bilježi se obolevanje od dijabetesa tipa 1, tipa 2 i gestacijskog dijabetesa.  Djeca (strost do 14 godina) skoro isključivo obolijevaju od dijabetesa tipa 1. Godišnje između 20 i 30 djece ispolji dijabetes tipa 1.

Gestacijski dijabetes je poseban tip šećerne bolesti koji se može pojaviti u drugom ili trećem trimestru trudnoće. Godišnje se prijavi u Registar šećerne bolesti između 20 i 40 trudnica sa ovim tipom dijabetesa.

Crna Gora je zemlja sa visokom zastupljenošću oboljelih od dijabetesa sa nacionalnom prevalencom oko 11% i daljom tendencijom porasta broja novooboljelih. Životni stil sa lošim navikama u ishrani i sa odustvom odgovarajuće i dovoljne fizičke aktivnosti uz porodično nasleđe i sve starije stanovništvo predstavljaju glavni generator porasta oboljelih od dijabetesa tipa 2. S druge strane prihvatanjem i sprovođenjem široke društvene edukacije o značaju životnih navika za očuvanje zdravlja značajno (do 50%) bi smanjio broj oboljelih od šećerne bolesti. Pad broja oboljelih bi u doglednom vremenu imao i značajan finansijski efekat na smanjenje troškova zdravstvene zaštite. Do pandemije novog korona virusa preko jedne petine umrlih tokom kalendarske godine imalo je dijabetes tokom života. Evropa je region u svijetu sa najvećim brojem oboljele djece od dijabetesa tip 1 i u tom širem kontekstu treba sagledavati broj oboljele djece od dijabetesa u Crnoj Gori. Stoga, pred nama je vrijeme u kome neizostavno treba na bazi širokog društvenog konsenzusa donijeti održiv plan smanjenja obolijevanja od dijabetesa u Crnoj Gori.

Dr Dragan Likić

Rukovodilac Registra šećerne bolesti

logo milmedika

Da li ste Vi kandidat za nove kardiološke ljekove?

SRČANA SLABOST  

Postupajući po preporukama Evropskog udruženja kardiologa (www. escardio.org) objavljenim 27. avgusta 2021 godine, imamo priliku da pacijente sa srčanom slabošću liječimo najsavremenijim ljekovima koji se u našoj zemlji nalaze na osnovnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje; ARNI : sakubitril/valsartan (Entresto – Novartis) i SGLT 2 inhibitori: dapagliflozin (Forxiga – Astra Zeneca) i empagliflozin (Jardiance – Boehringer Ingelheim)

dobijaju se na recept na osnovu izvještaja kardiologa).

Radi se o ljekovima koji dokazano:

  • smanjuju tegobe – povećavaju kvalitet života,
  • produžavaju život najtežih srčanih bolesnika – smanjuju broj dana bolničkog liječenja.

Simptomi srčane slabosti: nedostatak vazduha u naporu ili kod ležanja na ravnom, zamor, oticanje stopala, nogu, kašalj, zamor, vrtoglavica, poremećaj sna, ubrzan rad srca; simptomi su koje pacijenti navode, a pacijenti i ljekari često i dugo pripisuju starosti ili povezuju sa bolestima pluca ili nekim drugim medicinskim stanjima.

Uzroci koji dovode do srčane slabosti su brojni i heterogeni (ishemija, bolesti srčanih zalistaka, miokarditisi, aritmije, hipertenzija, hemioterapija i terapija zračenjem, metabolički, endokrini poremećaji, zloupotreba alkohola, kokaina, steroida …. )

Procjenjuje se da od srčane slabosti boluje 60 miliona ljudi širom svijeta. Bolest se u ranoj fazi prepoznaje  samo kod 3 % pacijenata. Smanjenjen kardiovaskularnog rizika (prevencijom i kontrolom) i ranijim prepoznavanjem srčane slabosti velikom broju pacijenata mogao bi se produžiti život, drugim riječima dijagnoza srčane slabosti postavlja sa zakasnjenjem a bolest se nalazi na prvom mjestu ako se posmatra kao uzrok hospitalizacija starijih od 65 godina. Srčana slabost zahtijeva doživotno liječenje. Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti i imaju karakter pandemije a jedna od njih – srčana slabost je bolest sa najlošijom prognozom.

Ukoliko imate neki od navedenih simptoma ili se Vi, Vaši prijatelji ili članovi porodice liječe od srčane slabosti, razmislite i zakažite pregled kardiologa, optimizujmo kardiološku terapiju na vrijeme!

 

logo milmedika

Koja je vaša formula ?

Znate li za formulu Evropskog udruženja kardiologa (ESC)

Formula glasi 0 – 3 – 5 – 140 – 5 – 3 – 0 i znači sljedeće:

 

0 – Nema pušenja
3 – Km šetnje na dan
5 – Broj obroka dnevno
140 – Maksimalna vrijednost gornjeg pritiska
5 – Gornja granica za holesterol ukupni
3 – Gornja granica za loš holesterol
0 – Bez viška šećera u krvi, bez viška kilograma

 

A koja je vaša formula ?

 


Nešto opširnije je ovako:

0 – Znači nulu cigareta dnevno, odnosno ostavljanje cigareta za one koji puše, jer je pušenje jedan od velikih faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti.
3 – U stvari znači 3 km šetnje, kao najosnovnije fizičke aktivnosti, i to svakoga dana.
5 – Ovo je broj obroka koje bi svako trebalo da uzme tokom dana. Obroci treba da budu manji.
140 – Ovaj broj se odnosi na 140 mm živinog stuba koliko bi trebalo da iznosi granična vrijednost gornjeg krvnog pritiska.
5 – Granična vrijednost ukupnog holesterola u krvi.
3 – Označava graničnu vrijednost lošeg holesterola u krvi.
0 – Znači da ne bismo smjeli da imamo nimalo viška šećera (max 6,1mmol /L natašte u krvi kao ni viška kilograma BMI 25 max.