Opšta medicina

Opšta medicina

U ambulanti opšte medicine MIlmedika  brzo i efikasno zbrinjavamo brojna najčešća medicinska stanja. Česti zdravstveni problemi poput povišene tjelesne temperature, respiratornih, crijevnih i urinarnih infekcija, manje povrede i sitnije hiruške intervencije, obrade i previjanja rana . Iako se većina  bolesti može u skladu sa smjernicama uspješno liječiti i izlječiti na nivou opšte medicine, u slučaju potrebe, pacijent se upućuje na specijalistički pregled koji se većinom  mogu izvršiti u Poliklinici Milmedika.

Pregled ljekara opšte prakse podrazumijeva uzimanje anamnestičkih podataka o opštem zdravstvenom stanju pacijenta ili o trenutnoj bolesti, kompletan klinički pregled sa mjerenjem krvnog pritiska, pulsa i saturacije Hgb kiseonikom. Ljekari opšte medicine Milmedike imaju sve vrijeme raspoloživu i brzu laboratorijsku dijagnostiku koja je često potrebna radi postavljanja dijagnoze i određivanja odgovarajuće terapijekoja se može sprovesti u dnevnoj bolnici

Posebna karakteristika  opšte ambulante Milmedika je da ljekari koji rade u opštoj praksi imaju više decenijsko iskustvo u radu sa opštom patologijom , a ujedno su i specijalisti drugih oblasti medicine kao što su pedijatrija, pulmologija, kardiologija, interna medicina što ima daje posebnu prednost u efikasnijem zbrinjavanju različitih patoloških stanja.

Ljekari opšte medicine

  • Dragoje Čizmović ljekar opšte medicine,  specijalista pedijatar
  • Branko Lutovac ljekar opšte medicine, specijalista pedijatar
  • Ljljana Krstajić ljekara opšte medicine , specijalista pedijatar
  • Rade Kaluđerović ljekar opšte medicine, specijalista pedijatrije i pulmologije
  • Dubravka Barović ljekar opšte prakse, internista kardiolog
  • Slobodan Vranješ ljekar opšte prakse , specijalista pedijatar, Mr sci alergologije
Kako Vam možemo pomoći?