Dr Tanja Filipović

Dr Tanja Filipović

spec. pedijatar pulmolog

Obrazovanje:

1995. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
1999. – 2003. godine specijalizacija pedijatrije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
2014. godine Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore
2017. godine Uža specijalizacija iz pulmologije, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

(1995 – 1999) – ljekar opšte medicine JZU Dom zdravlja Podgorica
(1999 i dalje) –  Institut za bolesti djece KCCG Podgorica
Sadašnje radno mjesto: načelnik pedijatrisjkog urgentnog centra Institzut za bolesti djece KCCG Podgorica

Reference / Stručni radovi / Članstva:
Autor ili koautor u više stručnih radova objavljenih u cjelosti ili prezentovanih na kongresima;
Učesnik u više pedijatrijskih škola i kurseva urgentne pedijatrije i pedijatrijske pulmologije;
Član Udruženja pedijatara Crne Gore;

Polje interesovanja: pedijatrijska pulmologija

Kako Vam možemo pomoći?