Dr Filipović Tanja

Dr Filipović Tanja

spec. pedijatar pulmolog

Obrazovanje – Školske 1989/90 upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Diplomirala 27.06.1995. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu sa prosječnom ocjenom 7,23. Položila stručni ispit 05.08.1996. godine u Podgorici.

Školske 1999 započela specijalistički staž iz pedijatrije. Položila specijalistički ispit iz pedijatrije sa odličnom ocjenom, 14.07.2003. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

03.06. 2014 odbranila Magistraski rad iz oblasti pulmologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Podgorici.

Školske 2009/10 započela užu specijalizaciju iz oblasti pulmologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položila usmeni dio ispita. U pripremi je i odbrana subspecijalisticke teze.

Edukacija

  • Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd, Odjeljenje pedijatrijske, hirurške i kardiohirurške intezivne njege, 01- 30.novembar 2003.
  • European society for pediatric gastroenterology hepatology and nutrition summer school, Novi Sad, septembar 2004.
  • Završila školu urgentne pedijatrije, IMCI seminar za ljekare, školu podsticaju i podršci dojenju, pohadjala više edukativnih seminara (pedijatrijska škola, dani UDK, februarski tečaj Instituta za majku i dete, pedijatrijska i neonatalna intezivna njega i anestezija).

Praksa

  • Pripravnički staž u JZU Dom zdravlja Podgorica.
  • Ljekar opšte prakse od 18.07.1995 do 01.04.1999.u JZU Dom zdravlja Podgorica (opsta medicina, medicina rada, hitna medicinska pomoć).
  • Zaposlena u Intitutu za bolesti djece u Podgorici, od 01.04.1999. i dalje., a od 2003. godine na radnom mjestu specijalista pedijatar na odjeljenju intezivne njege.
Kako Vam možemo pomoći?